25.8.2021

Požadavky na sešity a pomůcky pro školní rok 2021/2022

Český jazyk

544, 424, 2 x 524, rychlovazač + 10 euroobalů, folie A5

Anglický jazyk

2x 523 a slovníček

Matematika

1 x 440 nelinkovaný, 1 x 465 čtverečkovaný, (2x tužka na rýsování HB 2, kružítko, trojúhelník s ryskou, pravítko, guma )

Přírodověda

440 + podložka nebo 444, pastelky (žlutá, zelená, modrá, červená, černá), jednoduché desky na vkládání kopií A4

Vlastivěda

2 x 440 + podložka

Výtvarná výchova

tempery 6 ks, vodovky, štětce (plochý č. 8 a 14, kulatý č. 6 a 10), igelit na lavici, kelímek na vodu, hadřík, paleta (stačí jakákoliv deska nebo tácek), staré tričko či zástěra, nůžky, lepidlo Herkules, pastelky, tužka č. 1

Hudební výchova

složka s rychlovazačem

Křesťanská výchova

složka s rychlovazačem

Soubory ke stažení