Humanitární sbírka na pomoc Ukrajině (4. 3. 2022)

V rámci školní humanitární sbírky na pomoc Ukrajině naše třída vybírala dětskou výživu. Za projevenou pomoc, podporu a schopnost domluvit se a táhnout za jeden provaz moc děkujeme! Kéž je mezi všemi lidmi na celé Zemi více lásky, tolerance, porozumění a lidskosti.