Týdenní plány

3.10.2022

Český jazyk 3.10.-7.10.2022

MLUVNICE: 1) PONDĚLÍ 3. 10. 2022 - KONTROLA DÚ - pracovní sešit, str. 11/cv. 20.a, 21., 22., 23. 2) STŘEDA 5. 10. 2022 - DIKTÁT: slovní zásoba a tvoření slov (rovněž pravopis i,í/y,ý + s,z, -n-,-nn-). 3) Obohacování slovní zásoby: pracovní sešit, str. 6-7/cv. 15.-23. 4) Obohacování slovní zásoby: učebnice, str. 14-17/cv. 1.-9. 5) Tvarosloví - slovní druhy - pracovní sešit, str. 12/cv. 1.a-f. LITERATURA 1) Preromantismus = dokončení (teoretický zápis). 2) Romantismus = četba ukázek (W. Scott - Ivanhoe, M. Shelley - Frankenstein, A. S. Puškin - Evžen Oněgin) - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 7-11. SLOH 1) Čtvrtek 6. 10. 2022 = kontrola DÚ - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 5/cv. 5.b. 2) Úvod do učiva slohu - funkční styly, slohové postupy, slohové útvary - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 6-11.  

26.9.2022

Český jazyk 26.9.-30.9.2022

MLUVNICE: ČTVRTEK 29. 9. 2022 - TEST: slovní zásoba a tvoření slov (učebnice, str. 11-13 a pracovní sešit, str. 3-5.). ČTVRTEK 29. 9. 2022 - KONTROLA DÚ - pracovní sešit, str. 11/cv. 20.a, 21., 22., 23. 1) NAUKA O SLOVĚ: slovní zásoba a tvoření slov - učebnice, str. 12-13/cv. 2.b, 3., 4.a,b, 5., 6.a,b, 7.a, 8.-10. 2) Obohacování slovní zásoby: pracovní sešit, str. 6-7/cv. 1.-11. LITERATURA 1) Opakování literární teorie - literární druhy a literární žánry. 2) Preromantismus ve světové a české literatuře (F. L. Čelakovský, J. W. Goethe) - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 5-6 + teoretický zápis. SLOH 1) Čtvrtek 29. 9. 2022 = kontrola DÚ - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 4/cv. 4.a,b,c,d. 2) Úvod do učiva slohu - funkční styly, slohové postupy, slohové útvary - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 5-11.  

19.9.2022

Český jazyk 19.9.-23.9.2022

MLUVNICE 1) NAUKA O SLOVĚ: slovní zásoba a tvoření slov - učebnice, str. 12-13/cv. 2.b, 3., 4.a,b, 5., 6.a,b, 7.a, 8.-10. + pracovní sešit, str. 3-5/cv. 1.-10. LITERATURA 1) Opakování literární teorie - literární druhy a literární žánry. 2) Preromantismus ve světové a české literatuře (Rukopis královédvorský a zelenohorský, F. L. Čelakovský, J. W. Goethe) - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 4-6. SLOH 1) Úvod do učiva slohu - funkční styly, slohové postupy, slohové útvary - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 2-11. 2) Čtvrtek 22. 9. 2022 = kontrola DÚ - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 2/cv. 1.a,b.

12.9.2022

Český jazyk 12.-16.9.2022

MLUVNICE 1) Čeština jako jeden ze slovanských jazyků - učebnice, str. 7-10/cv. 1.-5. 2) Útvary českého jazyka - prezentace/naskenované učební materiály + pracovní listy.  LITERATURA 1) Opakování literární teorie (prezentace). 2) Osvícenství ve světové literatuře (J. Swift, D. Defoe) - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 2-4. SLOH 1) Úvod do učiva slohu - funkční styly, slohové postupy, slohové útvary - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 2-11.

13.6.2022

Český jazyk 13. 6. - 17. 6. 2022

MLUVNICE: STŘEDA 15. 6. 2022 - čtvrtá čtvrtletní písemná práce (co tam bude: podmět - větný člen + vedlejší věta, přísudek - větný člen + vedlejší věta, shoda přísudku s podmětem, předmět - větný člen + vedlejší věta, příslovečné určení místa, času, způsobu, míry, příčiny, přípustky, účelu, podmínky - větné členy + vedlejší věty, přívlastek shodný a neshodný, postupně rozvíjející a několikanásobný, těsný a volný+ vedlejší věta přívlastková, učebnice: str. 93-125, pracovní sešit: str. 37-51, naskenované materiály v google classroomu). Probíraná témata v mluvnici: 1) Vedlejší věta přívlastková - teoretický zápis + procvičvání (učebnice: str. 123/cv. 1.-2., pracovní sešit: str. 51/cv. 2.). 2) Doplněk + vedlejší věta doplňková - teoretický zápis + procvičování (učebnice: str. 127/4.-7., str. 128/cv. 1.-3., pracovní sešit: str. 53/cv. 1.-3.). LITERATURA 1) Česká barokní literatura - J. A. Komenský (pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 64-66). SLOH 1) Strukturovaný životopis - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 40-41, učebnice - str. 168-170. 2) Motivační dopis - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 43-44. 3) Kontrola DÚ na umimecesky.cz (termín do 16. 6. 2022).

6.6.2022

Český jazyk 6. 6. - 10. 6. 2022

MLUVNICE: ÚTERÝ 7. 6. 2022 - DIKTÁT (přívlastek shodný, neshodný, postupně rozvíjející a několikanásobný - učebnice: str. 117-122, pracovní sešit: str. 49-50, naskenované materiály v google classroomu). STŘEDA 15. 6. 2022 - čtvrtá čtvrtletní písemná práce (co tam bude: podmět - větný člen + vedlejší věta, přísudek - větný člen + vedlejší věta, shoda přísudku s podmětem, předmět - větný člen + vedlejší věta, příslovečné určení místa, času, způsobu, míry, příčiny, přípustky, účelu, podmínky - větné členy + vedlejší věty, přívlastek shodný a neshodný, postupně rozvíjející a několikanásobný, těsný a volný+ vedlejší věta přívlastková, učebnice: str. 93-125, pracovní sešit: str. 37-51, naskenované materiály v google classroomu). 1) Přívlastek těsný a volný (učebnice: str. 124-125/cv. 1.-3., pracovní sešit: str. 51-52/cv. 1.-3.). 2) Vedlejší věta přívlastková (učebnice: str. 123/cv. 1.-2.). LITERATURA 1) Česká barokní literatura - J. A. Komenský (pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 64-66). SLOH 1) Strukturovaný životopis - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 40-41, učebnice - str. 168-170. 2) Motivační dopis - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 43-44.

30.5.2022

Český jazyk 30. 5. - 3. 6. 2022

MLUVNICE: ÚTERÝ 31. 5. 2022 - TEST (příslovečné určení místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, podmínky, přípustky = větné členy + vedlejší věty, k opakování - učebnice: str. 104-110, 112-117, pracovní sešit: str. 43-44, 45, 48, naskenované materiály v google classroomu - dva materiály přidané 10. 5. 2022). 1) Přívlasatek shodný a neshodný (učebnice: str. 119/cv. 3., 5., pracovní sešit: str. 49/cv. 1.-2.) 2) Přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný (učebnice: str. 120-122/cv. 1.-3., pracovní sešit: str. 50/cv. 1.-3.) 3) Vedlejší věta přívlastková (učebnice: str. 123/cv. 1.-2.) LITERATURA 1) Literatura renesance a humanismu v Evropě - D. Alighieri, F. Petrarca, G. Boccaccio, F. Villon, F. Rabelais, M. Saavedra, W. Shakespeare - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA (str. 54-59).  2) Česká renesanční literatura - Jan Blahoslav, Daniel Adam z Veleslavína, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Václav Hájek z Libočan - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA (str. 60-63). SLOH 1) Kontrola DÚ na umimecesky.cz (termín do 19. 5. a do 2. 6. 2022). 2) Strukturovaný životopis - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 40-41, učebnice - str. 168-170.