Týdenní plány

17.10.2022

Český jazyk 17.-21.10. 2022

MLUVNICE: 1) Kontrola DÚ - pondělí 17. 10. 2022 - pracovní sešit, str. 14/cv. 7. a.  2) STŘEDA 19. 10. 2022 - DIKTÁT: podstatná jména (doplňování i/í, y/ý + velká a malá písmena) = K ZOPAKOVÁNÍ POUŽIJ NAPŘ.: pracovní sešit, str. 13/cv. 2.-3. NEBO učebnici, str. 19-20/cv. 3.-5. + naskenované materiály v google classroomu). PROBÍRANÁ TÉMATA - PODSTATNÁ JMÉNA (opakování): 1) Učebnice, str. 20/cv. 6. 2) Skloňování obecných jmen přejatých: a) učebnice, str. 20-24/cv. 1.-8. + četba žlutých rámečků. b) pracovní sešit, str. 14/cv. 7. a-f.  LITERATURA 1) Romantismus = teoretický zápis z prezentace.  2) Romantismus = četba ukázek + vypracovávání cvičení (A. S. Puškin, M. J. Lermontov) - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 9-12. SLOH 1) Čtvrtek 20. 10. 2022 = kontrola DÚ - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 9/cv. 4. a, b, c, d, e, f. 2) Slohové postupy, slohové útvary - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 10-11.  

10.10.2022

Český jazyk 10.10.-14.10.2022

MLUVNICE: 1) PONDĚLÍ 10. 10. 2022 - KONTROLA DÚ - pracovní sešit, str. 12/cv. 1. d, e, f. 2) STŘEDA 12. 10. 2022 - TEST: podstatná jména (určování mluvnických kategorií - pád, číslo, rod, vzor + doplňování i/í, y/ý + velká a malá písmena + podstatná jména hromadná, látková, pomnožná) = učebnice, str 18-20 + pracovní sešit, str. 13 + naskenované materiály v google classroomu. PROBÍRANÁ TÉMATA - PODSTATNÁ JMÉNA (opakování): 1) učebnice, str. 18-20/cv. 2.-6. 2) pracovní sešit, str. 13/cv. 1.-3. LITERATURA 1) Preromantismus = dokončení (teoretický zápis). 2) Romantismus = četba ukázek (W. Scott - Ivanhoe, M. Shelley - Frankenstein, A. S. Puškin - Evžen Oněgin) - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 7-11. SLOH 1) Čtvrtek 13. 10. 2022 = kontrola DÚ - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 7/cv. b. 2) Slohové postupy, slohové útvary - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 8-11.  

3.10.2022

Český jazyk 3.10.-7.10.2022

MLUVNICE: 1) PONDĚLÍ 3. 10. 2022 - KONTROLA DÚ - pracovní sešit, str. 11/cv. 20.a, 21., 22., 23. 2) STŘEDA 5. 10. 2022 - DIKTÁT: slovní zásoba a tvoření slov (rovněž pravopis i,í/y,ý + s,z, -n-,-nn-). 3) Obohacování slovní zásoby: pracovní sešit, str. 6-7/cv. 15.-23. 4) Obohacování slovní zásoby: učebnice, str. 14-17/cv. 1.-9. 5) Tvarosloví - slovní druhy - pracovní sešit, str. 12/cv. 1.a-f. LITERATURA 1) Preromantismus = dokončení (teoretický zápis). 2) Romantismus = četba ukázek (W. Scott - Ivanhoe, M. Shelley - Frankenstein, A. S. Puškin - Evžen Oněgin) - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 7-11. SLOH 1) Čtvrtek 6. 10. 2022 = kontrola DÚ - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 5/cv. 5.b. 2) Úvod do učiva slohu - funkční styly, slohové postupy, slohové útvary - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 6-11.  

26.9.2022

Český jazyk 26.9.-30.9.2022

MLUVNICE: ČTVRTEK 29. 9. 2022 - TEST: slovní zásoba a tvoření slov (učebnice, str. 11-13 a pracovní sešit, str. 3-5.). ČTVRTEK 29. 9. 2022 - KONTROLA DÚ - pracovní sešit, str. 11/cv. 20.a, 21., 22., 23. 1) NAUKA O SLOVĚ: slovní zásoba a tvoření slov - učebnice, str. 12-13/cv. 2.b, 3., 4.a,b, 5., 6.a,b, 7.a, 8.-10. 2) Obohacování slovní zásoby: pracovní sešit, str. 6-7/cv. 1.-11. LITERATURA 1) Opakování literární teorie - literární druhy a literární žánry. 2) Preromantismus ve světové a české literatuře (F. L. Čelakovský, J. W. Goethe) - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 5-6 + teoretický zápis. SLOH 1) Čtvrtek 29. 9. 2022 = kontrola DÚ - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 4/cv. 4.a,b,c,d. 2) Úvod do učiva slohu - funkční styly, slohové postupy, slohové útvary - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 5-11.  

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies