Týdenní plány

20.6.2021

český jazyk 21.-25.6. 2021

MLUVNICE: a) procvičování učiva ZŠ: souhrnný jazykový test č. 13 (GAZDÍKOVÁ, V.: Diktáty a testy pro 9. třídu. Procvičování učiva z českého jazyka. Brno 2014). Ukázka a procvičování testů z jednotných přijímacích zkoušek na střední školy z předchozích let.  SLOH: Úvaha, aktuality, ročníková práce.  Souhrnné poučení o slohu. Jazykový projev – mluvený, psaný. Jazykové styly, slohové postupy a útvary.  LITERATURA: Meziválečná literatura - české země (K. Čapek, J. Hašek, E. Bass, J. Voskovec, J. Werich) - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 57-58, 61-62, 66. Kontrola dobrovolných čtenářských deníků za červen. Konečné uzavření známek za druhé pololetí. 

13.6.2021

český jazyk 14.-18.6. 2021

MLUVNICE: a) procvičování učiva ZŠ: souhrnný jazykový test č. 13 (GAZDÍKOVÁ, V.: Diktáty a testy pro 9. třídu. Procvičování učiva z českého jazyka. Brno 2014). SLOH: Úvaha, aktuality, ročníková práce.  Souhrnné poučení o slohu. Jazykový projev – mluvený, psaný. Jazykové styly, slohové postupy a útvary.  LITERATURA: Meziválečná literatura - české země (K. Čapek, J. Hašek, E. Bass, J. Voskovec, J. Werich) - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 57-58, 61-62, 66. Dodatečná kontrola čtenářských deníků za měsíc květen a celé druhé pololetí. Uzavírání známek za druhé pololetí. 

6.6.2021

Český jazyk 7. - 11. 6. 2021

MLUVNICE: a) opakování učiva ze skladby - učebnice, str. 133-134/cv. 5. b) procvičování: souhrnný jazykový test č. 13 (GAZDÍKOVÁ, V.: Diktáty a testy pro 9. třídu. Procvičování učiva z českého jazyka. Brno 2014). Oprava a kontrola čtvrtletní práce. SLOH: Úvaha, aktuality, ročníková práce.  Souhrnné poučení o slohu. Jazykový projev – mluvený, psaný. Jazykové styly, slohové postupy a útvary.  LITERATURA: Meziválečná literatura - Anglie (J. Galsworthy, G. B. Shaw), USA (E. Hemingway, J. Steinbeck) - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 59, 63-65. Kontrola čtenářských deníků za měsíc květen a celé druhé pololetí.

30.5.2021

Český jazyk 31. 5. - 4. 6. 2021

MLUVNICE: a) opakování učiva ze skladby - učebnice, str. 133-134/cv. 4., 5. Čtvrtek 3. 6. 2021 - malá čtvrtletní práce (významové poměry mezi větami hlavními - učebnice, str. 118-124, hlavní a vedlejší věty, druhy vedlejších vět - učebnice, str. 98-102, psaní čárek v souvětí, pravopis - i, í/y, ý, bě-bje, vě-vje, pě, mě/mně, předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze-, předložky s/se, z/ze), velká a malá písmena. SLOH: Úvaha, aktuality, ročníková práce.  Souhrnné poučení o slohu. Jazykový projev – mluvený, psaný. Jazykové styly, slohové postupy a útvary.  LITERATURA: Meziválečná literatura - Francie (R. Rolland, A. de Saint-Exupéry) - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 54-55 a 60-61. Kontrola čtenářských deníků za měsíc květen.

16.5.2021

Český jazyk 17. 5. - 21. 5. 2021

MLUVNICE: a) souvětí souřadné - pracovní sešit, str. 61/cv. 4. b) opakování učiva ze skladby - učebnice, str. 131-132/cv. 1., 2., 3. Čtvrtek 20. 5. 2021 - test - určování hlavních a vedlejších vět, druhy vět vedlejších, významové poměry mezi hlavními větami, čárky v souvětí.  SLOH: Úvaha, aktuality, ročníková práce. Souhrnné poučení o slohu. Jazykový projev – mluvený, psaný. Jazykové styly, slohové postupy a útvary.  LITERATURA: Literatura přelomu 19. a 20. století, moderní umělecké směry. Česká moderna a buřiči - F. Šrámek, V. Dyk, F. Gellner, F. X. Šalda, P. Bezruč - pokračování - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 49-52.    

9.5.2021

Český jazyk 10. 5. - 14. 5. 2021

MLUVNICE: a) psaní čárek v souvětí - učebnice, str. 128-130/cv. 4. b) souvětí souřadné - pracovní sešit, str. 60-61/cv. 2. a, b, 3., 4. SLOH: Úvaha, aktuality, ročníková práce. Souhrnné poučení o slohu. Jazykový projev – mluvený, psaný. Jazykové styly, slohové postupy a útvary.  LITERATURA: Literatura přelomu 19. a 20. století, moderní umělecké směry. Česká moderna a buřiči - F. Šrámek, V. Dyk, F. Gellner, F. X. Šalda, P. Bezruč - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 49-52.    

2.5.2021

český jazyk 3. 5. - 7. 5. 2021

MLUVNICE: Témata: a) psaní čárek v souvětí - učebnice, str. 128-130/1., 2., 3., 4. SLOH: Úřední dopis, úřední dokumenty, ročníková práce.  LITERATURA: Literatura přelomu 19. a 20. století, moderní umělecké směry. Česká moderna a buřiči - J. S. Machar, A. Sova, O. Březina, F. Šrámek, V. Dyk, F. Gellner, F. X. Šalda, P. Bezruč - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 48-52. Kontrola čtenářských deníků za měsíc duben.   

25.4.2021

český jazyk 26. 4. - 30. 4. 2021

MLUVNICE: Témata: a) určování významových poměrů mezi hlavními větami - učebnice, str. 127-128/cv. 8. b) souvětí souřadné - pracovní sešit, str. 60-61/cv. 1., 2., 4. c) psaní čárek v souvětí - učebnice, str. 128-130/1., 2., 3., 4. Čtvrtek 29. 4. 2021 - test na dosavadní učivo - určování významových poměrů mezi hlavními větami, doplňování čárek do souvětí (učebnice - str. 117-130). SLOH: Žádost, objednávka, přihláška - učebnice str. 159, 162, 164. Úřední dopis, úřední dokumenty, ročníková práce.  LITERATURA: Literatura přelomu 19. a 20. století, moderní umělecké směry: dekadence - O. Wilde - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA, str. 45, impresionismus. Česká moderna a buřiči - J. S. Machar, A. Sova, O. Březina, F. Šrámek, V. Dyk, F. Gellner, F. X. Šalda, P. Bezruč - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 48-52.  

18.4.2021

český jazyk 19. 4. - 23. 4. 2021

MLUVNICE: Témata: 1) Souvětí souřadné - významové poměry mezi větami hlavními: a) poměr důsledkový - učebnice, str. 123-124/cv. 3., 4. b) určování významových poměrů mezi hlavními větami - učebnice, str. 125-128/cv. 5., 6., 7., 8. c) souvětí souřadné - pracovní sešit, str. 60-61/cv. 1., 2., 4. d) psaní čárek v souvětí - učebnice, str. 128-130/1., 2., 3., 4. SLOH: Žádost, objednávka, přihláška - učebnice str. 159, 162, 164. Úřední dopis, úřední dokumenty.  LITERATURA: Literatura přelomu 19. a 20. století, moderní umělecké směry: Francie - prokletí básníci - Ch. Baudelaire, A. Rimbaud, P. Verlaine - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA, str. 47.  

11.4.2021

český jazyk 12. 4. - 16. 4. 2021

MLUVNICE: Témata: 1) Souvětí souřadné - významové poměry mezi větami hlavními: a) poměr slučovací - učebnice, str. 119/cv. 2. b) poměr stupňovací - učebnice, str. 119/cv. 1., 2., c) poměr odporovací - učebnice, str. 120-121/cv. 1., 2., 3. 4.,  d) poměr vylučovací - učebnice, str. 121-122/cv. 1., 2.  SLOH: Žádost, objednávka, přihláška - učebnice str. 159, 162, 164. Úřední dopis.  LITERATURA: Literatura přelomu 19. a 20. století, moderní umělecké směry: USA - E. A. Poe, W. Whitman, Francie - Ch. Baudelaire, A. Rimbaud, P. Verlaine - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA, str. 45-52. Dodatečná kontrola čtenářských deníků za měsíc duben.

6.4.2021

Český jazyk 6. 4. - 9. 4. 2021

MLUVNICE: Témata: 1) Souřadně spojené věty vedlejší - učebnice str. 108/cv. 2.a,b, 3.a,b. Pracovní sešit str. 51-52/cv. 8. a, b, 9. 2) Souvětí souřadné - učebnice, str. 117-118/cv. 1. 3) Významové poměry mezi větami hlavními - učebnice, str. 118-128 (opakování - žluté rámečky).  SLOH: Žádost, objednávka, přihláška - učebnice str. 159, 162, 164. Úřední dopis.  LITERATURA: Literatura přelomu 19. a 20. století, moderní umělecké směry - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA, str. 45-52. Kontrola čtenářských deníků za měsíc duben.

28.3.2021

Český jazyk 29. 3. - 31. 3. 2021

MLUVNICE: Témata: 1) Souřadně spojené věty vedlejší - učebnice str. 106-108/cv. 1.a,b, 2.a,b, 3.a,b, 4.a. Pracovní sešit str. 51-52/cv. 7. a, b, 8. a, b, 9. Úterý 30. 3. 2021 - čtvrtletní práce: témata - několikanásobné větné členy (významové poměry mezi jednotlivými složkami v několikanásobném větném členu, větné členy v přístavkovém vztahu, souvětí podřadné - věta hlavní a vedlejší - druhy vedlejších vět, souřadně spojené věty vedlejší - učebnice strany 86-109 nebo pracovní sešit strany 40-52. SLOH: Pozvánka, žádost - učebnice str. 163-164. LITERATURA: Naturalismus - É. Zola, G. de Maupassant, J. K. Šlejhar, K. M. Čapek-Chod - HRAVÁ LITERATURA, str. 41-43.

21.3.2021

Český jazyk 22. 3. - 26. 3. 2021

MLUVNICE: Témata: 1) Souvětí podřadné, věty hlavní a vedlejší - učebnice str. 97-105/cv. 10., 12. Pracovní sešit str. 50-52/cv. 6., 7., 8. a, b, 9. 2) Souřadně spojené věty vedlejší - učebnice str. 106-108/cv. 1.a,b, 2.a,b, 3.a,b, 4.a. SLOH: Pozvánka, žádost - učebnice str. 163-164. LITERATURA: Realismus v české literatuře - V. Hálek, S. Čech, J. V. Sládek, J. Vrchlický, L. Stroupežnický - HRAVÁ LITERATURA, str. 29-40. Naturalismus - É. Zola, G. de Maupassant, J. K. Šlejhar, K. M. Čapek-Chod - HRAVÁ LITERATURA, str. 41-43.