Týdenní plány

7.3.2021

Český jazyk 8. 3. - 12. 3. 2021

MLUVNICE: Témata: 1) Souvětí podřadné, věty hlavní a vedlejší - učebnice str. 97-105/cv. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12. Pracovní sešit str. 50-52/cv. 6., 7., 8. a, b, 9. 2) Souřadně spojené věty vedlejší - učebnice str. 106-108/cv. 1.a,b, 2.a,b, 3.a,b, 4.a. Kontrola DÚ - pracovní sešit str. 49/cv. 5.a.  Čtvrtek 11. 3. 2021 - gramatický test (významový poměr mezi jednotlivými složkami v několikanásobném větném členu, větné členy v přístavkovém vztahu - učebnice str. 86-93 nebo pracovní sešit str. 40-43). SLOH: Charakteristika - učebnice str. 135-141. Pozvánka, žádost - učebnice str. 163-164. LITERATURA: Realismus v české literatuře - K. H. Borovský, B. Němcová, V. Hálek, J. Neruda, K. Světlá, J. Arbes, A. Jirásek, S. Čech, J. V. Sládek, J. Vrchlický, L. Stroupežnický, A. a V. Mrštíkové) - HRAVÁ LITERATURA, str. 29-40.

1.3.2021

Český jazyk 1. 3. - 5. 3. 2021

MLUVNICE: Témata: 1) Několikanásobné větné členy - významové poměry - pracovní sešit str. 40-41/cv. 1. a, b, 2. a. 2) Větné členy v přístavkovém vztahu - učebnice str. 91-93/cv. 3., 4., pracovní sešit str. 43/cv. 1. a, 2. 3) Souvětí podřadné - učebnice str. 97-105/cv. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12. SLOH: Charakteristika - učebnice str. 135-141. Pozvánka, žádost - učebnice str. 163-164. LITERATURA: Realismus v české literatuře - K. H. Borovský, B. Němcová, V. Hálek, J. Neruda, K. Světlá, J. Arbes, A. Jirásek, S. Čech, J. V. Sládek, J. Vrchlický, L. Stroupežnický, A. a V. Mrštíkové) - HRAVÁ LITERATURA, str. 29-40.

15.2.2021

Český jazyk 15. 2. - 19. 2. 2021

MLUVNICE: Témata: 1) Několikanásobné větné členy - významové poměry - učebnice str. 86-91/cv. 4., 5., 6.a, 7., 8., pracovní sešit str. 40-41/cv. 1. a, b, 2. a. 2) Větné členy v přístavkovém vztahu - učebnice str. 91-93/cv. 1., 2., 3., 4., pracovní sešit str. 43/cv. 1.a, 2. Čtvrtek 18. 2. 2021 - diktát formou doplňovacího cvičení v programu google classroom.  SLOH: Charakteristika - učebnice str. 135-141.  LITERATURA: Realismus v české literatuře - K. H. Borovský, B. Němcová, V. Hálek, J. Neruda, K. Světlá, J. Arbes, A. Jirásek, S. Čech, J. V. Sládek, J. Vrchlický, L. Stroupežnický, A. a V. Mrštíkové) - HRAVÁ LITERATURA, str. 29-40.

7.2.2021

Český jazyk 8. 2. - 12. 2. 2021

MLUVNICE: Témata: 1) Několikanásobné větné členy - významové poměry - učebnice str. 86-91/cv. 1., 2., 3., 4., 5., 6.a, 7., 8., pracovní sešit str. 40-41/cv. 1. a, b, 2. a. 2) Větné členy v přístavkovém vztahu - učebnice str. 91-93/cv. 1., 2., 3., 4., pracovní sešit str. 43/cv. 1.a, 2. Čtvrtek 11. 2. 2021 - krátký test z gramatiky (skladba větná - věta s podmětem, věta bez podmětu, větný ekvivalent, zápory, základní a rozvíjející větné členy - hlavně podmět, přísudek, příslovečná určení a přívlastky - k přípravě a opakování použij učebnici, str. 66-85). SLOH: Charakteristika - učebnice str. 135-141.  LITERATURA: Realismus v české literatuře - K. H. Borovský, B. Němcová, V. Hálek, J. Neruda, K. Světlá, J. Arbes, A. Jirásek, S. Čech, J. V. Sládek, J. Vrchlický, L. Stroupežnický, A. a V. Mrštíkové) - HRAVÁ LITERATURA, str. 29-40.

26.1.2021

Český jazyk 25. 1. - 28. 1. 2021

MLUVNICE: Témata: 1) Rozvíjející větné členy - učebnice, str. 75-77/cv. 2., 3.a, b, 4. 2) Příslovečné určení - učebnice, str 78-80/cv. 1.a, b, 2., 3. 3) Přívlastek shodný a neshodný - učebnice, str. 80-82/cv. 1.a, b, 2., 3.a, b, 4. SLOH: Aktualita, úvaha, argumentace, referát - příklady, diskuze.  LITERATURA: Realismus ve světové literatuře - Francie (H. de Balzac, G. Flaubert, J. Verne), Anglie (Ch. Dickens, H. G. Wells, A. C. Doyle) - HRAVÁ LITERATURA, str. 21-26.

11.1.2021

Český jazyk 11. 1. - 15. 1. 2021

Čtvrtek 14. 1. 2021 pololetní práce - pravopis koncovek jmen a sloves, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce, skladba (věta s podmětem, bez podmětu, větný ekvivalent, zápor větný, členský a slovní) - učebnice, str. 44-73. MLUVNICE: Témata: 1) Pravopis - pracovní sešit str. 27-28/cv. 1. a, b, c, 2. a, b. 2) Skladba - stavba větná - věta s podmětem, věta bez podmětu, větný ekvivalent (učebnice str. 66-68), pracovní sešit str. 30-32. 3) Zápor - učebnice, str. 69-72/cv. 1. c, 2., 3. 4. a, 5., 8. a, 11., 12. a. 4) Základní větné členy - podmět a přísudek - učebnice, str. 72-74/cv. 1., 2., 3., 4., pracovní sešit, str. 30-32/cv. 3., 4., 5. a, b, 6. a, b, 8. a, 9. a, b, 10. a. SLOH: Aktualita, úvaha, argumentace, referát - příklady, diskuze.  LITERATURA: Realismus ve světové literatuře - Rusko a Francie (H. de Balzac, G. Flaubert, J. Verne, N. V. Gogol, L. N. Tolstoj, F. M. Dostojevskij, C - HRAVÁ LITERATURA, str. 21-26.

19.11.2020

Český jazyk 16.11.-20.11. 2020

MLUVNICE: Kontrola DÚ - pracovní sešit: strana 20/cvičení 3.b Témata: Slovesa - procvičování probraného učiva - učebnice, str. 34-37.  Slovesný vid, slovesa dokonavá a nedokonavá - učebnice, str. 41/7., 8. 9. Pravopis koncovek jmen a sloves (učebnice - cvičení na str. 44-48). Využití různých slovesných tvarů (učebnice str. 43/cv. 6, 7.a). Čtvrtletní práce - čtvrtek 26. 11. Co tam bude?: A) pravopis slova (psaní i,í/y,ý, předpony s-, z-, vz-, psaní souhláskových skupin, skupiny bě-bje, pě, vě-vje, mě-mně) - učebnice, str. 13 (cv. 8., 9. a, 10.), pracovní sešit (str. 3, cv. 3., str. 5, cv. 10. a, str. 6, cv. 1.) B) podstatná jména - psaní velkých/malých písmen, skloňování obecných jmen přejatých, skloňování jmen latinského a řeckého původu - učebnice, str. 18-24 C) přídavná jména - doplňování i,í/y,ý, přídavná jména přivlastňovací pro označení rodin (učebnice, str. 25-28) D) zájmena - tvary zájmena já, tvary zájmena jenž, týž/tentýž (učebnice, str. 29-23)  E) číslovky - tvary číslovek dva, oba, tři, čtyři (učebnice, str. 32-34) F) slovesa - mluvnické kategorie u sloves, slovesný vid, pravopis koncovek jmen a sloves (učebnice, str.34-48). SLOH: Odborný text a jeho tvorba - výtah, výpisky, klíčová slova, referát, recenze, úvaha (procvičování). Připravit recenzi filmu nebo knihy (rozsah kolem 100-200 slov). Pro inspiraci použij například ukázky recenzí v učebnici na str. 150-153. LITERATURA: Dokončení ukázky v pracovním sešitě do literatury - str. 12-14 (V. Hugo: Chrám Matky Boží). Romantismus - Anglie (G. G. Byron, M. Shelley, W. Scott, J. Austen, sestry Brontëovy (ukázky v pracovním sešitě do literatury str. 7-9).  

11.10.2020

Český jazyk 12.10.-16.10. 2020

MLUVNICE: Kontrola DÚ - pracovní sešit, str. 5, cv. 10a, str. 6, cv. 1, str. 8, cv. 12. Podstatná jména - dokončení opakování - str. 19, cv. 5 a, b. Skloňování obecných jmen přejatých - učebnice str. 20-21, cv. 1a. Skloňování jmen latinského a řeckého původu - str. 21-24, cv. 2.a, 3., 4., 5.a, 8. Přídavná jména - procvičování probraného učiva - str. 25, cv. 1.a, b, 2. a, b, 3. Přídavná jména přivlastňovací pro označení rodin - učebnice str. 27-28, cv. 6. Test (čtvrtek) - doplňovací cvičení: i/í, y/ý + správný tvar podstatných jmen přejatých. SLOH: Životopis (samostatná slohová práce). LITERATURA: Preromantismus, literatura národního obrození (pracovní sešit str. 5, 6 a 33).