Aktuality

Projekt  Stvoření
19.5.2023

Projekt Stvoření

Včera v prostorech naší školní družiny proběhl Projekt Stvoření, který připravili p. učitelky a žáci prvního stupně naší školy. Každý účastník tohoto projektu procházel sedmi stanovišti, která představovala jednotlivé dny stvoření a všude se naučil něco nového o naší Zemi. Děti ze čtvrté a páté třídy prezentovaly různé své projekty v podobě pokusů, přednášek, ochutnávek, pozorování atd. Na každém dni jste získali jednu kartičku s číslem a popisem každého dne stvoření. Když jste jich měli sedm, mohli jste si je dát svázat do krásné vzpomínkové knížečky a pak se jít osvěžit, odpočinout a posilnit dary našich paní kuchařek. Slovy Bible: Šest dní tvořil Bůh nebesa i zemi a sedmý den odpočinul. Projekt Stvoření se všem jeho tvůrcům moc povedl a my jim za to moc děkujeme.

Rozlučka s panem  kaplanem
3.2.2023

Rozlučka s panem kaplanem

Dne 31.1.2023 se s námi těmito slovy rozloučil náš pan kaplan Stanislav Slamka, který se rozhodl vykročit do nové etapy svého života. "Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: Je čas rození i čas umírání, čas sázení i čas trhání... atd. Je čas vítání i čas loučení, čas všedních dnů i čas změn."  My mu chceme popřát hodně Božího požehnání na novém působišti a poděkovat za 10 let jeho práce ve škole Elijáš. Součástí tohoto shromáždění bylo představní nového pana kaplana Karla Bušty, kterému také přejeme v jeho novém působišti hodně Božího požehnáni a elánu v práci s dětmi.   

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies