Nadační fond

Identifikační číslo: 242 10 609
Spisová značka: N 878 vedená u Městského soudu v Praze
Den zápisu: 16. 02. 2012
Sídlo: 140 00 Praha 4 - Michle, Baarova 360

č.ú.: 249 532 424 / 0300  (jako v. s. použijte rodné číslo nebo IČO. Pro daňové účely je možno dary využít jako odečitatelné položky.)

E-mailová adresa Nadačního fondu Elijáš je nadacni.fond@elijas.cz

 

Účel nadačního fondu:

- účelem nadačního fondu je poskytovat donace zákonným zástupcům dětí platícím školné; smyslem je pomocí prostředků získaných Nadačním fondem podpořit sociálně slabší rodiny či rodiny v momentální finanční tísni, jimž by jinak finanční poměry mohly bránit v účasti na výchovném a vzdělávacím procesu.

Správní rada:

Zdeněk Dušek, Jana Valterová - Passerová, Eva Šubrtová

Dozorčí rada:

3 členové zahrnují zástupce školy, zřizovatele školy a rodičů

Zřizovatel nadačního fondu:
Křesťanská střední škola, základní škola a mateřská škola Elijáš, Praha 4 - Michle
, IČ: 713 40 904, Baarova 360, 140 00 Praha 4 - Michle

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies