Třídní učitelka: Mgr. Jana Prokopčáková

 

   Konečně za chvíli nastane ten čas a my se společně potkáme. Už se moc těšíme, až se setkáme - děti, paní učitelka, prostě naše celá třída 1.A. Skládáme se z deseti holek a osmi kluků (Adélka, Sylvinka, Nelinka, Julinka, Danielka, Rozálka, Timejka, Leila, Simonka, Silvinka, Samík, Maximek, Tom, Kryštůfek, Ondra, Mirďa, Jony a Adámek). Společně budeme objevovat krásy čtení, psaní, počítání, budeme si hrát, smát se a určitě nám spolu bude moc dobře. 

O paní učitelce

   Jmenuji se Jana Prokopčáková a na škole Elijáš učím něco málo přes šest let. Práce s dětmi je pro mě každodenní inspirací a motivací. Paní učitelkou jsem chtěla být prakticky odmala. Ve svém volném čase se nejraději věnuji rodině a co se týká mých koníčků, baví mě zpěv, hra na klavír, turistika a jízda na kole.

   Ve své práci používám převážně metody činnostního učení, které vedou žáky jak k samostatnému myšlení a řešení problémů, tak ale i ke spolupráci a koordinaci s ostatními spolužáky. V praxi to znamená, že žák není pouze pasivním příjemcem informací, ale že také sám dokáže projevit vlastní iniciativu, při které přemýšlí, pracuje, hovoří a tvoří. V činnostním učení je nejdůležitějším faktem to, že vyučování v žácích probouzí motivaci k samotnému učení názorně, vlastními činnostmi, prožíváním a získáním zkušeností. Snažím se využívat velké množství didaktického materiálu, které efektivně vede k naplnění právě vytyčených výchovně-vzdělávacích cílů.

   Mým hlavním osobním cílem je, aby žáky učení bavilo, motivovalo je k jejich dalšímu vzdělávání a poznávání. Největší odměnou se pak pro mě stává, když žáci chodí do školy s nadšením, radostí a těší se na každý nový den ve škole. Věřím, že společně vytvoříme harmonický kolektiv, kde nám všem bude dobře a budeme se zde cítit bezpečně.

Třídní učitel/ka

Jana Prokopčáková