Třídní učitelka:  Mgr. Eva Šubrtová

Před Vámi stojí třetí třída. Všech 18 žáků se už dobře navzájem zná, a i když se půl roku nemohli společně scházet ve škole, mají už spoustu znalostí a dovedností.

Letos budeme společně cestovat do YPSILONIE, záhadného českého regionu, kde objevíme, jak správně používat měkká a tvrdá I - Y při psaní slov, přečteme si spoustu knížek, budeme počítat do tisíce mnoha způsoby, pronikat do geometrie, zlepšíme se v angličtině, naučíme se něco nového o přírodě a světě kolem nás. Doufáme, že nás čeká i plavání a mnoho zajímavých akcí. 

Kromě toho chceme zlepšovat svou schopnost NASLOUCHAT a potom teprve MLUVIT, dobře se soustředit na práci, spolupracovat s druhými a vzájemně si pomáhat a povzbuzovat se, když se něco nedaří.

Důležitým motivem celého školního roku pak bude ZODPOVĚDNOST při OCHRANĚ ZDRAVÍ, takže si budeme muset osvojit řadu nových hygienických návyků tak, aby naše škola mohla, pokud možno, klidně fungovat po celý školní rok.

Nebude to jednoduché a čeká nás opravdu hodně práce, ale moc se na všechno těšíme, protože věříme, že s Boží pomocí a při dobré spolupráci učitelů, dětí i rodičů to bude krásný a požehnaný školní rok.

Přeji všem pozitivní mysl, nadhled, moudrost, zdraví a alespoň malou radost každý den!

Vaše třídní učitelka

Eva