Třídní učitelka: Mgr. Malgorzata Procházka

Čtvrtou třídu jsme zahájili společným zamyšlením nad tím, co si v novém školním roce přejeme. A nebyla to banální přání. Chceme konec války na Ukrajině, zdravé rodiny, jezdit do přírody, víc se hýbat a respektovat se. Naopak se nechceme hádat ani překřikovat. Svá přání jsme sepsali, pověsili na nástěnku a odevzdali v modlitbách Pánu Bohu. Věříme, že Ten, který nad námi bdí, nám pomůže celým rokem projít v radosti a dá nám k tomu i potřebnou sílu. Jdeme na to!