Týdenní plány

17.10.2022

Vlastivěda 17.-21.10. 2022

STŘEDA = máme červenou učebnici (dějepis) Na středu 19. 10. 2022 si domácí úkol připraví, přinesou a odprezentují: 1) Amálie B. + Jasmína = téma z červené učebnice: DOBA KAMENNÁ (str. 5-6) 2) Mher + Alex = téma z červené učebnice: doba bronzová, doba železná, Keltové na našem území (str. 7-8) 3) Diana = téma z červené učebnice: příchod Slovanů (str. 9) 4) Karolína = téma z červené učebnice: Sámův kmenový svaz (str. 10)   PÁTEK = máme modrou učebnici (zeměpis) Na pátek 21. 10. 2022 si domácí úkol / samostatnou práci připraví, přinesou a odprezentují:  1) Aidan + Evelína = téma z modré učebnice: Středočeský kraj (str. 6) 2) Eliška + Kája = téma z modré učebnice: Praha (str. 6) 3) Samuel = téma z modré učebnice: Karlovarský kraj (str. 7) 4) Adéla = téma z modré učebnice: Praha (str. 6) 5) Amálie Š. = téma z modré učebnice: Praha (str. 6)   Žák může použít jakékoli zdroje, učebnici, internet, encyklopedie, časopisy, doplňující učebnice od učitele (po konzultaci) atp. Práci může vypracovat v MS power pointu, v MS wordu, pokud neumí pracovat s těmito platformami, může na výkres A3, na jiný libovolný papír, do sešitu (např.: napsat několik informací + namalovat obrázek, nalepit fotografii atp.).   Podle domluvy učitele s žáky z počátku září školního roku 2022/2023 žáci 4. A nebudou psát prozatím žádné testy, nebudou ani zkoušeni, známkování se odvíjí od plnění / neplnění výše uvedených domácích úkolů / samostatných prací.   Pokud někdo nestíhá odevzdat z různých důvodů práci v termínu, po domluvě s učitelem lze odložit o další týden.   

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies