Týdenní plány

4.10.2022

Vlastivěda 3.-7.10.2022

Každá středa = učebnice červené barvy. Každý pátek = učebnice modré barvy. Středa 5. 10. 2022 = české země v pravěku (doba kamenná) = učebnice, str. 5-6 + prezentace v google classroomu (snímky 6-8). Pátek 7. 10. 2022 = členění České republiky = kraje a krajská města - učebnice, str. 5-10. Každý žák si na určený pátek připraví prezentaci na vybraný kraj a před třídou o tomto kraji poreferuje. Na pátek 7. 10. 2022 svou práci o kraji nebo městě přinesou a představí tito žáci: Mher Isadžanjan (Vysočina), Amálie Benešová (Pardubický), Aidan Parlavecchia + Beatrice Evelin La Plante (Středočeský), Eliška Bláhová + Karolína Krupková (Praha), Anna Hlavičková (Královéhradecký), Mishel Hecko (Brno). Ostatní žáci si z prezentovaného kraje dělají zápis do sešitu.  Žáci mohou požádat učitele o poskytnutí materiálů z jiných učitelských učebnic k jednotlivým krajům či městům.