Naše třída 4.A

Třídní učitelka:  Mgr. Hana Buršíková

 

Jsme o rok starší a po loňské distanční výuce se těšíme na každý společný den, nové objevy, pokroky i zážitky ve čtvrté třídě.

I nadále se budeme zlepšovat v naslouchání druhým a v soustředění na práci, čeká nás mnoho nového učiva ve všech předmětech.

A aby se nám ve škole líbilo, zahrajeme si celoroční motivační hru Step by Step.

Věříme, že s Boží pomocí a naší pílí překonáme všechny nástrahy a s úsměvem budeme kolem sebe šířit radost.