Třídní učitel: Mgr. Lukáš Turoň

         

     Jak ten čas rychle letí, už jsme v 7. třídě, v polovině druhého stupně základní školy. Je před námi mnoho změn, některé nové předměty (němčina), prohloubení a rozšíření již získaných vědomostí v češtině, angličtině nebo matematice, zcela nová témata například v dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, chemii nebo fyzice.

     Věřím, že pílí, poctivostí a pracovitostí každého z nás, vzájemnou pomocí a ohleduplností vše zvládneme. Těším se na naši společnou cestu sedmou třídou.

O panu učiteli

     Jmenuji se Lukáš Turoň, na svět jsem přišel v pohnutých revolučních dnech listopadu 1989 v Třinci. Časy dětství a dospívání jsem prožil ve vesničce Hrádek na Jablunkovsku v malebném kraji Slezských Beskyd. Na škole Elijáš učím druhým rokem a v tomto školním roce budu na naší škole učit český jazyk (6., 7. a 9. třída), dějepis (6. a 7. třída) a zeměpis (6., 7. a 9. třída). Zaměstnání učitele vnímám jako životní poslání a dar.

     Dříve jsem pracoval rok jako sociální pracovník v Třinci, kde jsem přicházel do kontaktu s dětmi a mladými lidmi ve věku 8 až 18 let. Ještě předtím jsem téměř 5 let pečoval v domácnosti o svou babičku. Jsem rád, že jsem mohl také, byť jen v krátkosti, zakusit během vysokoškolské praxe práci v muzeu a archivu. Vystudoval jsem český jazyk a literaturu s historií na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, v současnosti dokončuji doktorské studium historických věd s důrazem na hospodářské a sociální dějiny 18.-20. století, přičemž se specializuji na historickou demografii 19. století. Od útlého dětství hraji na příčnou flétnu, zpívám v několika pěveckých sborech. Ve volném čase se věnuji rodině a přátelům, baví mne sport, hlavně běh, jízda na kole, tenis nebo fotbal, mám rád cestování, umění, knihy, dokumenty o historii, přírodě nebo vesmíru atp.

     V práci se snažím vést žáky k samostatnému přemýšlení, dále pak k pracovitosti, poctivosti, píli, k vzájemné spolupráci, toleranci, respektu k sobě navzájem. Vedle předávání informací se snažím rozvíjet diskuzi nad probíranými tématy. Předměty, které učím, mne velmi baví, mým osobním cílem proto je, aby i děti učení zajímalo, aby je motivovalo k dalšímu samostatnému poznávání a vzdělávání. 

     Osobně věřím v sílu lidskosti, lásky, dobra, pokory, slušnosti, porozumění, pochopení, férovosti nebo opravdovosti. Jsem přesvědčen, že tyto hodnoty můžeme projevit v každé oblasti našich životů. Ať už přijdou jakékoli situace do našich životů nebo do životů našich dětí, věřím, že zde můžeme být jedni pro druhé a vzájemně se podpírat, povzbuzovat a pomáhat si.

TŘÍDNÍ UČITEL

Mgr. Lukáš Turoň

pracovní email: lukas.turon@elijas.cz

pracovní mobil: 607 068 067

„Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. 

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne.

Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.

Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska." 1. Korintským 13. kapitola, verše 1-13

„Nepotřebujeme mravnosti a náboženství abstraktně, v soustavách a v knihách, ale v životě, v hospodaření a v politice. Etika není pro psací stůl, náboženství není pro kostel." T. G. Masaryk

„Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti." T. G. Masaryk

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne." V. Havel

„Nenávist můžeme porazit jen tím, že rozšíříme prostor pro lásku a úctu k sobě navzájem." Z. Čaputová

„To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny." K. Čapek

 

26.6.2022

Škola v přírodě

Neděle: Dnes nám začala škola v přírodě. Moc jsme se na ni těšili. Do Immanuele jsme dojeli v pohodě, ubytovali jsme se, navečeřeli, řekli si pravidla bezpečnosti, sešli jsme se ve společném stanu a teď právě probíhá hra Babylonská věž. Máme krásné počasí a spolu je nám dobře. Jsme rádi, že jsme tady. Pondělí: Je tady další slunečný den, který jsme si začali ve stanu s modlitbou, písněmi a příběhem o Abrahamovi. Pogratulovali jsme Danielovi k jeho 13. narozeninám a pak jsme se rozdělili na tři skupiny. 1-3 třída odešla na výlet do Toulcovy maštale, 4-6 jsou na raftech, 7-9 prochází jednotlivými worshopy jako jsou - postavení stanu, vytvořit něco z terakoty, výroba náramku, malování na trička, háčkování, střílení z luku. Všichni sbírají stříbrňáky, aby měli za co nakupovat potraviny nebo další věci nutné k přežití v naší hře.  Odpoledne nás čeká další hra a pokračování příběhu.  Je tady krásně a všichni vás moc zdravíme.  Úterý: Po dobrém spánku a deštivé noci jsme se dobře vyspali a začali den stejně jako včera - společnou bohoslužbou a rozdělením do skupin. První stupeň dnes zůstal na workshopech, druhá skupina měla rafty a třetí skupina šla na výlet do skanzenu na Veselý kopec. Sluníčko nám krásně svítilo a tak jsme hráli fotbal, povídali si, odpočívali, abychom zvládli odpolední bojovku. Už teď jsme zvědaví, jaké dobrodružstvo nás odpoledne čeká.  Odpolední hra byla o tom, jestli se umíme obracet s lukem, prakem, šípky, oštěpem, trefit se do terče, poskytnout první pomoc, projít po pařezu, najít ztracené postavy, nebo poslepu navigovat kamaráda k danému cíli, hodit na cíl atd. Ve zkoušce jsme obstáli a získali jsme další zlaťáky. Středa: Dnešní dopoledne se moc nelíšilo od těch ostatních - rozdělili jsme se znovu do tří skupin. 1-3 třída byla na raftech, co bylo pro ně velikým dobrodružstvím. 4-5.třída měla workshopy a 7-9 třída šla na výlet do skanzenu na Veselý Kopec, kde mohli vidět celou vesnici s všelijakými zemědělskými stroji a vybavením klasického vesnického statku z 18. století. Také viděli vodní mlýn nebo bělidlo - místnost na bělení plátna. Dětem se tam moc líbilo, koupily si i drobné suveníry. Odpolední bojovka o záchraně vody, kterou každý člověk potřebuje k tomu, aby přežil se prolínala různymi stanovišti, kde se děti musely snažit dovést do tábora vodu. Svůj úkol splnily a díky tomu se znovu ukázali, že se umí o sebe postarat. Večer nám pan kaplan dovyprávěl příběh o Abrahamovi, popřáli jsme dalším dvěma oslavencům a se zaslíbením velkého národa jsme se loučili i se slzami v očích, že škola v přírodě končí. Bylo to krásné. Čtvrtek: Po krásné deštivé noci jsme se vzbudili s myšlenkou na domov. Jsme rádi, že s o nás Pán Bůh postaral a dopřál nám hezkého počasí po celou školu v přírodě. V noci zvlažoval přírodu a tak jsme mohli hezky proplouvat naší školou v přírodě. Byli jsme tady moc rádi a už se na vás moc těšíme.