28.11.2022

Akce Besip pro 1. stupeň

V úterý 22. listopadu v naší škole proběhla preventivní dopravní akce za účasti krajského koordinátora BESIP a také policistky z oddělení prevence krajského ředitelství policie ČR zaměřená na bezpečné chování v silničním provozu s důrazem na přecházení.

Kolem naší školy se vyskytuje několik typů komunikací a děti se seznámily s tím, kde mají a kde nemají přednost. Dozvěděly se také jak přecházet bezpečně a obdržely množství drobných dárečků. Některé, jako třeba reflexní prvky, využijí hned. Jiné, například pracovní sešity nebo sadu dopravních značek využijí během hodin prvouky a přírodovědy. 

Této akce se zúčastnili žáci 1. - 6. třídy se svými učiteli. Bylo hezké další dny sledovat, jak děti uplatňuji nabyté znalosti v praxi a věříme, že tato akce přispěje k bezpečí dětí. 

 

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies