9.4.2021

Informace k návratu 1. stupně od 12 .4 2021

Instrukce k návratu dětí do škol od 12. dubna 2021
 
1. Děti se budou střídat v rotační výuce - liché týdny 1. - 3. třída; sudé týdny 4. - 5. třída.
2. Děti budou vcházet určeným vchodem od 8.00 do 8.15.
 
3. V případě,  že dítě má kterýkoliv z dále uvedených příznaků, nesmí vstoupit do budovy: zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu/ ucpaný nos, bolest hlavy.   
 
4. Každé dítě se při příchodu podrobí neinvazivnímu testu, při testech může být přítomen jeden zákonný zástupce a s testem mu pomoct. V tuto chvíli máme k dispozici LEPU testy pouze na 14 dní.  ZDE posíláme videonávod na testování.
5. Testování není povinné, ale v případě, že se žák testování nezúčastní, nemůže být účasten na prezenčním vyučování. 
6. Testování se neprovádí u osob, které:
-  doloží negativní výsledek testu provedeného na odběrovém místě, který není starší 48 hod.;
-  absolvovaly onemocnění COVID-19 před méně než 90 dny;
-  mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování. 
 
7. Každé dítě musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou minimálně chirurgickou roušku. Látkové roušky nejsou akceptovány.  Nanoroušky v této situaci nejsou přípustné, pouze po předložení certifikátu filtrační účinnosti minimálně 94%.
8. Každé dítě je povinné mít minimálně 2 náhradní roušky a sáček na špinavé roušky.
9. Dospělí, kteří vejdou do budovy, musí mít po celou dobu pobytu nasazen minimálně respirátor FFP2.
 
10. Prezenční výuka bude probíhat podle rozvrhu, vzhledem k nutnosti dodržení homogenity tříd budou děti končit v určitých časových rozestupech. Bližší informace Vám předá třídní učitelka v průběhu víkendu.
11. Obědy jsou zajištěny ve školní jídelně pro děti, které se konkrétní týden učí prezenčně, dětem v online výuce může být ve vyhrazený čas oběd vyzvednut zákonným zástupcem. Bližší informace zašle vedoucí jídelny. 
12. Ranní družina nebude poskytována. Odpolední družina bude zajištěna pro děti učící se prezenčně v oddělených třídách do 17.00. 
13. Až do odvolání nejsou uniformy povinné, doporučujeme více vrstev oblečení z důvodu nutnosti pravidelného větrání.