22.10.2020

Informace o organizaci výuky od 12. října 2020

Vážení rodiče,

 
jak jste již zaznamenali, dochází vzhledem k situaci k organizačním změnám ve výuce na školách. Ty se týkají také školy Elijáš, i když jsme malá škola s malým počtem žáků. 
Pro školu Elijáš tedy platí následující:
 pokračuje v denní výuce  bez omezení s jednou výjimkou - nebudou probíhat lekce v Balance klubu, v době vyhlášeného volna a podzimních prázdnin bude zkrácená výuka do 16 hodin; 
 
1. stupeň ZŠ - pokračuje v denní výuce bez omezení (kromě zpěvu v HV, od 9. 10. 2020 se zakazuje i výuka plavání);
- ŠD není omezena;
26. 10. - 30. 10. 2020   podzimní prázdniny (na pondělí a úterý konzultujeme možnost  školní družiny ve zkráceném režimu);
 
2. stupeň ZŠ - dochází ke střídání tříd, a to tímto způsobem:
 
                                                 12. 10. - 16. 10. 2020    6.A, 8.A - denní vzdělávání;
                                                                                    7.A, 9.A -  DISTANČNÍ povinné vzdělávání;
 
                                                 19. 10. - 23. 10. 2020    7.A,  9.A  - denní vzdělávání;
                                                                                    6.A, 8.A  - DISTANČNÍ povinné vzdělávání;
 
                                                  26. 10. - 30. 10. 2020  podzimní prázdniny (po - pá, středa státní svátek); 
 
- rozvrh pro distanční výuku je zveřejněn na Škole OnLine;
- hodiny budou vedeny podle daného rozvrhu online; 
- školní klub pro 2. stupeň je po celou dobu uzavřený;
- prosíme rodiče 6.- 9. tříd o vyplnění tohoto dotazníku, který se týká forem distančního vzdělávání;
 
Lyceum - DISTANČNÍ povinná výuka;
 
 
Školní jídelna
- umožňuje žákům v distanční výuce odebírat obědy v čase 11.30-11.45 hod. Odebírat znamená odnést si oběd ve vlastním jídlonosiči, ne ho na místě sníst;
- pokud se žáci nebudou stravovat ani tímto způsobem, nezapomeňte je odhlásit.
 
 
Přeji Vám všem pevné nervy, klid a pokoj v duši a Boží ochranu. To vše potřebujeme a zvládneme to. V případě dotazů se můžete kdykoliv obrátit na mě nebo třídní učitele.