19.1.2024

Informace pro nové zájemce o studium

Vážení rodiče,

vážíme si toho, že jste si vybrali Křesťanskou základní školu Elijáš jako školu ke vzdělávání Vašeho dítěte. Většina tříd je naplněna, ale může se stát, že se během roku uvolní místo, proto doporučujeme vyplnit předběžnou přihlášku. V případě volného místa Vás budeme kontaktovat, případně Vás zařadíme do pořadníku.

Pro zájemce o zápis do 1. ročníku ZŠ organizujeme Den otevřených dveří (o datu informujeme v aktualitách). Pokud máte zájem o přestup do vyššího ročníku nebo jste Den otevřených dveří nestihli, obraťte se přímo na paní ředitelku.

Pokud se rozhodnete k přestupu, je třeba vyplnit Žádost o přestup a souhlas rodičů.

 

(Pokud přestupujete během školního roku, je třeba nejprve vyplnit žádost o přestup, kterou odevzdáte na sekretariátu školy. Škola následně komunikuje s Vaší bývalou školou o předání katalogového listu a pošle jí rozhodnutí o přestupu. U nás podepíšete smlouvu o vzdělávání, která platí po celou dobu školní docházky.)

 

1)      Věnujte prosím pozornost smlouvě, najdete v ní veškeré důležité informace včetně dodatku Platebního kalendáře a Přehledu plateb.

 

2)      Ve škole Elijáš se platí školné. Výše školného je 27 000 Kč ročně pro první i druhý stupeň. Školné se platí celý školní rok, tedy 12 měsíců. Další podrobné informace ohledně školného najdete ve smlouvě.

Veškeré účetní záležitosti budete řešit s ekonomem školy uctarna@elijas.cz

 

3)      Pedagogičtí pracovníci a žáci naší školy jsou z velké části věřící křesťané. Součástí života školy jsou ranní zamyšlení, školní bohoslužby a výuka Křesťanské a etické výchovy. Tyto aktivity jsou pojímány a organizovány tak, aby byla respektována svoboda náboženského vyznání. Od všech žáků i zákonných zástupců očekáváme kladný postoj ke křesťanství a morálním hodnotám.

 

4)      Žáci v základní škole Elijáš nosí uniformu. Ta se skládá z tyrkysového trička nebo košile, tmavodmodré vesty, případně svetru. K tomu jsou tmavomodré kalhoty nebo džíny, pro dívky tmavomodrá sukně. Bližší informace zíkáte na sekretariátu školy, kde si také uniformu vyberete a zaplatíte fakturou, která vám bude vystavena. Schůzku si domluvíte na: sekretariat@elijas.cz

 

5)      U školy je možné parkovat s platnou parkovací kartou, kterou obdržíte na sekretariátu po vyplnění formuláře. Karta je platná jeden školní rok mimo prázdnin. Parkování je možné po dobu 30 minut, delší dobu po domluvě s vedením školy. Jinak může být Vaše vozidlo odtaženo.

 

6)      Pro každého žáka školy Elijáš je připravena v šatně malá uzamykatelná skříňka, do které si může odkládat věci. V šatnách jsou žáci povinni udržovat pořádek a jsou zodpovědni za čistotu své skříňky. Během prázdnin si žáci odnáší své věci domů, aby bylo možné vyčistit a vydezinfikovat skříňky. Každý žák dostane od skříňky klíček, v případě ztráty je účtována výměna zámku. Rodiče nemají do šaten přístup.

 

7)      Škola pro vaše děti připravila veškeré učební materiály – učebnice, pracovní sešity a žákovskou knížku které je třeba obalit a udržovat v pořádku. Učebnice jsou majetkem školy, za tyto učebnice neplatíte. Za pracovní sešity a jiné pomůcky, které zakoupí škola,  bude rodičům vystavena faktura. Tyto pomůcky jsou majetkem žáka.

 

8)      Základní škola Elijáš v Praze je školou s rozšířenou výukou cizích jazyků; hodinová dotace AJ je v prvních třech letech dvě hodiny, poté se zvyšuje na tři hodiny a od 7. třídy to jsou čtyři hodiny týdně. K výuce používáme učebnice nakladatelství Cambridge. Výuka druhého jazyka (NJ) začíná od 7. třídy s dvouhodinovou dotací.

 

9)       Učíme klasickou matematiku, na 1.stupni s prvky metody prof. Hejného. Máme v našich řadách pedagoga, který je lektorem Hejného metody.

Výuka ostatních předmětů ŠVP vychází z Rámcově vzdělávacího programu MŠMT.

Pro zkvalitnění výuky spolupracujeme se školním psychologem, Křesťanskou pedagogicko- psychologickou poradnou, speciálním pedagogem, využíváme práce asistentů pedagoga, zejména ve třídách prvního stupně.

 

10)   Žáci mohou využít školního stravování, které pro nás zajišťuje vlastní školní jídelna. Veškeré informace a ceny najdete na www.elijas.cz v sekci Jídelna.

Obědy jsou vegetariánské. Koncepce školy je zaměřena na zdravý životní styl.

 

11)   Odpolední aktivity pro žáky 1.stupně zajišťuje školní družina. Disponujeme ranní družinou – 7.00 - 8.00 hod. (je určena pro 1. - 5. třídu). Odpolední družina je v provozu od konce vyučování do 17.30 hod, v pátek do 16.00. Školní družina je zpoplatněna. Cenu najdete ve Vašem přehledu plateb.

 

12)    Rodiče žáků 4. – 9. třídy mohou sledovat prospěch svých dětí ve Škole OnLine včetně rozvrhu hodin a suplování. K tomuto systému dostanete přidělen na začátku měsíce září kód. Tento kód slouží pouze pro rodiče, žáci mají přidělen svůj osobní kód. Přístup na Školu OnLine máte z kteréhokoliv počítače.

 

13)   Život školy je plně zobrazen na webových stránkách www.elijas.cz a na školním instagramu.

Pro týdenní plány učiva a přehled písemek a testů jsou využívány webové stránky pro mladší žáky (1. - 5. třída), 2. stupeň využívá Google Classroom.

 

14)   Všichni žáci i zákonní zástupci jsou povinni řídit se Školním řádem, který naleznete mimo jiné i na školním webu. (Škola – Úřední deska – Školní řád)

 

15)   Ve škole je zřízen Nadační fond, který má za úkol pomáhat rodičům dětí, kteří jsou ve svízelné finanční situaci. Vše o NF se dočtete na webových stránkách školy. Budeme rádi, pokud můžete i vy přispět do tohoto fondu. Největší část příspěvků přichází od zřizovatele Církve adventistů s.d

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies