18.9.2023

Kandidáti do školské rady

Funkce školské rady podle školského zákona č. 561/2004 Sb.

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

Kompetence školské rady

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Další informace

 

Volby proběhnou v pondělí 2. října 2023 od 10:00 do 23:59. Výsledky budou zveřejněny do týdne.

 

Kandidáti do školské rady

(seřazeni dle abecedy)

Eduard Forejt

Vážení,

jmenuji se Eduard Forejt a jsem tatínkem Isabellky a Maxíka, kteří v Elijáši studují i rostou v první a třetí třídě. Jsem bratrem v Kristu a aktivním členem CASD sboru Behtany. Z hlediska profesního zastávám pozici ředitele rozvoje obchodu ve společnosti Passerinvest, kde se zabývám mimo přímý obchod a akvizice i edukačními a společensky odpovědnými programy ( www.republikabohatsi.czwww.pobavemseotom.czhttps://www.youtube.com/@brumlovka5380 ), vyučuji na FA Architektury při ČVUT apod. Věřím, že bych škole mohl být prospěšný díky svému přesahu v rámci Brumlovky, stejně jako zkušenosti při zakládání speciální základní školy, kde jsem nabyl základní přehled o možnostech škol obecně. Věřím, že jsou to dary schopnosti přinášet nové idey, marketingové znalosti, smírné řešení problémových situací, stejně jako dar definování efektivních procesních řešení, které by mohly být škole prospěšné. Považuji za důležité napsat i o veselém duchu jímž oplývám, což se nemusí zdát, ale je též darem.

 

Hana Mašková

Jmenuji se Hana Mašková. Pracuji jako učitelka mateřské školy a zároveň jsem běžný praktický rodič.
Ráda bych se zasadila o zlepšení webových stránek, aby se z nich stal plnohodnotný komunikační nástroj pro školu směrem k rodičům a žákům. Dále bych ráda pomáhala organizovat vánoční jarmark a udržela tradici školních bazárků.
 
 

Luboš Šorfa

Vážení rodiče dětí z Elijáše,
jmenuji se Luboš Šorfa a rád bych se ucházel o funkci ve Školní radě naší školy. Předně chci moc poděkovat všem rodičům, kteří mě navrhli. Dovolte mi prosím se nejprve krátce představit a poté Vás v několika bodech seznámit s prioritami, s kterými bych rád do Rady přišel. Pracuji jako manažer v H&M, pracovně jsme s rodinou pobývali v Řecku a Japonsku. V Japonsku naše holky navštěvovaly nejprve mezinárodní školku (ABC international) a později i školu (TIS - Tokyo international school). Nyní jsou všechny tři naše dcery na Elijáši a já cítím povinnost se začít aktivně podílet na rozvoji naší školy. Mám již poměrně velké zkušenosti a možnosti srovnání s mnoha českými i zahraničními školami, státními i soukromými. A věřím, že bych mohl být přínosem pro rozvoj a fungování.
Oblasti, na které bych se chtěl zaměřit:
1) kvalita vzdělávání
2) nalézt možnosti posílení výuky cizích jazyků - primárně angličtiny
3) transparentnost ve financování školy a možnosti dlouhodobého rozvoje
Chci Vám předem poděkovat za Vaši důvěru.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies