29.3.2021

Organizace výuky od 4. ledna do 12.dubna 2021

Dle nařízení vlády z 28. 12. 2020 do 27. března 2021 bude probíhat výuka takto:
 
 
 
Informace pro žáky 1. a 2. třídy - od 1. března 2021 neplatí!
Žáci i nadále chodí do školy stanoveným vchodem ve stanovený čas.
Výuka probíhá dle rozvrhu.
Školní stravování je zajištěno.
Školní družina je zajištěna do 16 hodin.
 
Výuka 1. a 2. třídy bude probíhat distančně. Bližší informace zašlou třídní učitelé.
 
Informace pro žáky 3. - 9. třídy a lyceum
Žáci se vyučují distančně (z domu)
Výuka probíhá online dle rozvrhu, vyučující volí různé formy dle svého uvážení, aby žáci nebyli přetěžování.
Pro výuku budou použity linky z podzimní distanční výuky, které jste obdrželi.
Po domluvě je možné odebírat stravu ze Školní jídelny, kontaktujte vedoucí jídelny.
 
Všem přejeme hodně zdraví, síly a pokoje. Věříme, že s Boží pomocí to vše, co nás čeká, zvládneme.