4.9.2022

Školní rok zahájen

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 jsme slavnostně zahájili nový školní rok. 

Největší pozornost směřovala k našim prvňáčkům, které ke škole za melodie školní hymny přivedli naši nejstarší - deváťáci.

Prvňáčci se seznámili se svojí paní učitelkou, dostali šerpu a Bibli a pak se spolu s rodiči vydali do své třídy. Také ostatní žáci se sešli ve svých třídách a zahájili školní rok se svými třídními učiteli.

Přejem všem radostný a úspěšný školní rok 2022/2023!