22.10.2020

Slavnostní zahájení šk. roku 2020/2021

1. září jsme s radostí zahájili školní rok 2020/2021. Zatímco zněla hymna naší školy, přivedli žáci devátého ročníku ke škole prvňáčky, kteří pak od paní ředitelky a třídní učitelky dostali šerpy a Bibli. 

Slavnostního zahájení se zúčastnil i zástupce zřizovatele pan D. Čančík. Povzbudil děti, rodiče i učitele do nového školního roku a v modlitbě prosil o moudrost a požehnání. Odpoledne školu navštívili zástupci našich podporovatelů – pan R. Passer ze společnosti PASSERINVEST GROUP, a.s., pan J. Turóci z organizace Maranatha, z.s. a pan V. Vurst jako zástupce zřizovatele. Těšíme se na společnou práci a společné zážitky a věříme, že tento rok s Boží pomocí všichni dobře zvládneme.