13.5.2021

Světová škola v Elijáši

Světová škola v Elijáši

V loňském školním roce se díky práci tehdejších druháků – lyceistů podařilo naší škole získat titul, díky němuž se může naše škola označovat jako „světová“.

Certifikát světové školy získají ty školy, které splní určité podmínky – zejména jsou otevřené globálním tématům, umožňují svým žákům a studentům se s nimi seznamovat a samostatně o nich přemýšlet. Lyceum si vybralo téma „Chudoba“. Letos jejich štafetu převzali šesťáci s tématem „Demokracie“. Konkrétně pracují na projektu „Demokracie očima šesťáků aneb když virtuálně volím“.

Ke splnění úkolu budou spolužáci ze šestky potřebovat i vaši spolupráci. Prosíme, sledujte AKTUALITY na školních webových stránkách. Virtuálně volit totiž budete moci i VY!