2.9.2020

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na lyceum

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na Křesťanské lyceum Elijáš

 

Evidenční číslo uchazeče

Body

M

Body

ČJ

Body

Body pohovor

Celkový počet bodů

Přijat/nepřijat

292020

46

29

14,3

20

109,3

přijat

232020

40

43

3,9

18

104,9

přijat

252020

27

38

16,7

18

99,7

přijat

302020

24

40

15

17

96

přijat

262020

33

35

4,9

18

90,9

přijat

202020

14

32

10,9

19

75,9

přijat

 

Poučení pro uchazeče dle Zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění účinném od 27. 3. 2020, § 19

„Právní úprava o zápisovém lístku podle § 60g školského zákona se použije obdobně s tím, že uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.“

 

Datum zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 15. 6. 2020        

Zákonní zástupci uchazečů o studium mohou nahlédnout do výsledků přijímacího řízení 19. 6. 2020 od 8 do 9 hod. na sekretariátu školy.

 

  

Ing. Hana Loderová,

     ředitelka školy