Aktuality

22.10.2020

Slavnostní zahájení školního roku - 1. září 2020 v 8.30 na hřišti

Milí žáci základní školy, vážení rodiče,   v úterý 1. září slavnostně otevřeme nový školní rok, tak jak je naším zvykem. Přivítáme naše prvňáčky a budeme se těšit z toho, že se po dlouhé době můžeme vidět nejen přes obrazovky počítačů.   Přeji si, aby tento školní rok byl co možná nejklidnější, abychom ho absolvovali  v plném zdraví a pod Boží ochranou.

14.10.2019

Slavnostní zápis studentů do střední školy

Ve čtvrtek 3. 10. 2019 v naší krásné nové kapli proběhla slavnostní imatrikulace studentů prvního ročníku lycea. Směrem ke studentům zazněla povzbudivá a motivační slova jak od školního kaplana a ředitelky školy, tak i od zřizovatele školy a třídní učitelky. Studenti se za potlesku rodičů, svých blízkých a učitelů slavnostně zapsali do památní knihy a převzali si imatrikulační certifikát. Přivítání studentů na střední škole po oficiální části pokračovalo rautem a velice příjemnou neformální konverzací mezi studenty, rodiči, učiteli a vedením školy. Přejeme si, aby studenti prvního ročníku úspěšně vykročili na své nové životní cestě a studium na křesťanském lyceu zvládli stejně elegantně jako tuto imatrikulaci.