Školní klub

Školní klub nabízí žákům 2. stupně příležitost naplnit odpoledne smysluplnou činností v bezpečném školním prostředí.

Naší snahou je umožnit dětem všestranný rozvoj osobnosti i v oblastech, na které ve vyučování nezbývá čas. V prostředí školního klubu tak mají možnost zvolit si z pestré nabídky společensky, zájmově i vzdělanostně orientovaných aktivit. Příkladem může být četba knih, turnaje ve stolním tenisu, relaxace, filmová odpoledne, řízené diskuze na rozličná témata, hraní společenských her, poznávací vycházky po okolí, společný poslech hudby a škála dalších činností hudebního, sportovního či výtvarně-estetického zaměření.

Přidanou hodnotou je cílené poznávání sebe sama i druhých prostřednictvím testů i reflexe vzájemné interakce, které má sloužit zejména k budování a utužování vztahů a učení se zdravé komunikaci.  

 

Chceme se postarat o to, aby se žáci školy v klubu cítili příjemně, chodili sem rádi a mohli tak být nejen mnohostranně obohaceni, ale zároveň byli sami obohacením pro druhé. 

 Vychovatel: Stanislav Slamka

 

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies