19.11.2020

Jsme Světová škola

Jsme Světová škola

V úterý 10. listopadu 2020 získala Křesťanská SŠ, ZŠ a MŠ Elijáš titul „Světová škola“.

Slavnostní předávání certifikátů proběhlo v rámci on-line Summitu světových škol, který moderovala inspektorka tohoto projektu – Lejla Abbasová. Ocenění jsme získali spolu s dalšími čtyřmi školami, v tuto chvíli má titul „Světová škola“ už přes 100 škol z celé České republiky. Projekt organizuje Člověk v tísni, ARPOK a ADRA za podpory České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničí ČR.

 

Světová škola je místem, kde:

  • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
  • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
  • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice, snaží se naplňovat 17 cílů udržitelného rozvoje (SDG´s);
  • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
  • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce;
  • je společným cílem přispět k řešení vybraného problému.

 

Ve školním roce 2019/2020 řešili studenti 3. ročníku lycea problematiku „Méně nerovností“ (10. cíl udržitelného rozvoje OSN). Z důvodu koronavirových opatření proběhla veřejná akce Světové školy až 29. září 2020 na náměstí Brumlovka.

 

Více informací najdete na: www.svetovaskola.cz

 

Ing. L. Vurstová