3.6.2022

Školní akademie pomáhá

Školní akademie pomáhá

Během školní akademie měli rodiče možnost přispět na Nadační fond Elijáš. Z Nadačního fondu je hrazeno školné, nebo např. škola v přírodě pro žáky školy Elijáš, kteří si to finančně nemohou dovolit. 

Na Akademii se nám podařilo vybrat neuvěřitelných 25 537 Kč.
 
Všem dárcům děkujeme.
 
Děkujeme také třeťákům z lycea a Radě školy, kteří se o sbírku postarali.