Jídelna

Vyváženým způsobem teoreticky i prakticky předáváme dětem a žákům nejmodernější poznatky zdravého životního stylu.

Chceme dbát na to, aby byl dětem zajištěn dostatek pohybu a dostatečné množství tekutin. Žáci budou vyučováni principům programu NEWSTART.

V souladu s principy zdravého životního stylu je poskytována laktoovovegetariánská strava podle výživových norem stanovených státními předpisy pro stravování předškolních a školních dětí (vyhláška o školním stravování).

Snahou je, aby strava byla plnohodnotná, pestrá a vyvážená.