Jídelna

Vyváženým způsobem teoreticky i prakticky předáváme dětem a žákům nejmodernější poznatky zdravého životního stylu.

Chceme dbát na to, aby byl dětem zajištěn dostatek pohybu a dostatečné množství tekutin. Žáci budou seznámeni s principy programu NEWSTART.

NEW START = 8 principů přispívajících ke zdraví:

  • Nutrition – zdravá a pestrá strava
  • Exercise – pohyb
  • Water – voda a pitný režim
  • Sunshine – sluneční svit
  • Temperance – střídmost, vyváženost, zdržení se návykových látek
  • Air – pobyt na čerstvém vzduchu
  • Rest – odpočinek, relaxační činnosti
  • Trust – důvěra, zdravé vztahy

V souladu s principy zdravého životního stylu je v naší škole poskytována laktoovovegetariánská strava podle výživových norem stanovených státními předpisy pro stravování předškolních a školních dětí (vyhláška o školním stravování).

Snahou je, aby strava byla plnohodnotná, pestrá a vyvážená.

 

 

 

                         

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies