Píšeme, čteme, stavíme

Dnešní den jsme se zaměřili hodně na čtení a psaní. Žáci dokáží psát velmi krásně, postihnou jednotlivé hlásky ve slově a zapíší ho. Je to obrovský posun v jejich dosavadní práci. Celý den jsme zakončili hudební výchovou a rytmickou hrou s názvem: Jaké bude vysvědčení?