Škola hrou

Dnes jsme byli opět velmi pilní. Četli jsme a porozuměli danému textu, psali jsme diktát, počítali, rozkládali čísla a ještě jsme si nakonec namalovali krásnou jarní rozkvetlou louku.