O Sissince, kozách, rybách a veškerém Božím stvoření

Dokážete si představit, jak téměř 70 lidí malých i velkých pracuje společně na stejném projektu? A to celý měsíc v jedné základní škole? Těžce představitelné, že? Tohle se ale podařilo v Elijáši na prvním stupni. A naše čtvrtá třída byla u toho!

Nejdřív jsme z Bible četli příběh o stvoření. Pak jsme se v počítačové učebně dívali na filmy o zvířatech a rostlinách a samostatně si pořizovali zápisky do sešitů. Dozvěděli jsme se spousty zajímavostí, třeba proč pštrosi strkají hlavu do písku, jak „dýchají“ ryby nebo proč je kozí mléko zdravé. Následovala fáze vytváření kvízů pro mladší spolužáky a ústního prezentování před celou třídou poutavých vyprávění. Nakonec jsme ještě museli sehnat živé i mrtvé exponáty. Živou Sissinku – přátelské, klidné morče, jsme vypůjčili od absolventa naší školy, mrtvé motýly a brouky od paní asistentky Katky. Prvňáčci a třeťáci vyrobili sedm nádherných číslic podle šesti dnů stvoření a sedmého dne odpočinku. Páťáci připravili pokusy s vybuchující sopkou, paní kuchařky napekly dobrůtky a den D mohl propuknout. 18. května na projektové odpoledne „Stvoření“ dorazila spousta rodičů a prarodičů. Naši mladší spolužáci pilně odpovídali na kvízové otázky, vyráběli rybky z terakoty a korálků a rozpoznávali zvuky ptáků. Ze začátku jsme měli velký strach, jestli i jim dokážeme srozumitelně a nahlas odvyprávět vše, co jsme se naučili. Zvládli jsme to. Hurá!

Následující ráno za námi přišla paní ředitelka s velkou gratulací a sladkou odměnou. Podívali jsme se společně na video, které z fotodokumentace vytvořil Maty, zasmáli se, zavzpomínali na celý ten měsíční proces učení a tvoření a vrátili se do běžné práce. Zas o kus zkušenější a spokojenější.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies