20.11.2023

Český jazyk 20. 11. - 24. 11.

Mluvnice

- Učebnice str. 36-41

- PS str. 11-12

- Předložky a předpony s, se/z, ze, s-, z-, vz- a přípony -ný, -ní

- Psaní bě/bje, vě/vje

- St: diktát 

 

Sloh

- Popis osoby a zvířete

 

Literatura

- Kontrola čtenářského deníku

- Lybrintem kultur

 

 

DÚ:

Středa 22. 11. - PS str. 8 cv. 5, str. 9 cv. 8. (pokud není doplněno)

Pátek 24. 11. - PS str. 11 cv. 14

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies