30.10.2023

Český jazyk 30. 10. - 3. 11.

Mluvnice

- Učebnice str. 28-33

- PS str. 7-10

- Opakování ke čtvrtletní písemné práci

- St: diktát 

 

Sloh

- Popis pracovního postupu

 

Literatura

- Kontrola čtenářského deníku - prezentace

- Povinná četba: Klapzubova jedenáctka

 

 

Obsah čtvrtletní práce (6. 11.):

- opakování učiva 4. ročníku 

- slovo a význam (nad-, podřazená a souřadná, jedno- a mnohoznačná, synonyma a antonyma)

- slova citově zabarvená

- slova spisovná a nespisovná

- stavba slova, slova příbuzná

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies