4.1.2024

7.A Matematika (6. 11. - 1. 12.)

  • převod nepravého zlomku na smíšený zlomek a na desetinné číslo
  • geometrické rozdělení úsečky neznámé délky v daném poměr
  • sčítání zlomků s různým jmenovatelem (UČ str. 58/cv1, 59/cv5, 63/cv18+19c)
  • násobení zlomků s využitím krácení (str. 65/cv5d, 69/cv2+3)
  • dělení zlomků (str. 75/cv2)
  • pracovní listy (viz google.classroom)
  • úprava složených slomků (str. 87-88)

DÚ (21.11.):

  • Umíme to (sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků)

TEST (21.11.):

  • Sčítání, odčítání a násobení s využitím krácení zlomků

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies