Týdenní plány

24.10.2021

Zeměpis 25. 10.-26. 10. 2021

Dokončení tématu hospodářská činnost člověka (doprava, služby, spoje) - učebnice, str. 20-21. Nové téma - kontinenty, světadíly (učebnice, str. 23), Amerika - přírodní podmínky (učebnice, str. 24-30). Úterý 26. 10. 2021 - písemná práce na témata hospodářská činnost člověka - hospodářská zvířata, rybolov, lesní hospodářství (prezentace v google classroomu - snímky 21-30, učebnice str. 17-18, použij rovněž své zápisky). 

17.10.2021

Zeměpis 18.10.-22.10. 2021

Dokončení tématu hospodářská činnost člověka (nerostné suroviny, průmysl, doprava, služby) - učebnice, str. 19-21. Nové téma - kontinenty, světadíly (učebnice, str. 23). Pátek 22. 10. 2021 - oprava písemné práce (zájemci) na témata hospodářská činnost člověka - národní hospodářství, zemědělství, rozdělení zemědělské výroby ve světě, druhy užitkových rostlin (prezentace v google classroomu - snímky 11-20, učebnice str. 13-16, použij rovněž své zápisky). 

17.10.2021

Český jazyk 18. 10.-22. 10. 2021

MLUVNICE: ÚTERÝ 19. 10. 2021 - TEST - desetiminutovka - pravopis (každé úterý).  1) Zájmena - procvičování probraného učiva - učebnice, str. 25-29/cv. 1., 3., 4., 6., 8.-15., pracovní sešit, str. 11-14/cv. 1.-11.  LITERATURA: 1) próza: sci-fi, literatura faktu (životopis, autobiografie, memoáry) - prezentace (charakteristika). 2) próza: sci-fi - Ray Bradbury: Marťanská kronika - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 10. 3) próza: biografická literatura - Miroslav Horníček: Saze na hrušce -pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 11. SLOH 1) kontrola DÚ - učebnice, str. 170/cv. 1.a-e. 2) vypravování - učebnice, str. 144-152, pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 45-50. 3) práce s informacemi - výtah, výpisky, práce s odborným textem - parafráze textu, pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 27-30, učebnice - str. 170-173. 4) příprava na psaní ročníkové práce

10.10.2021

Český jazyk 11. 10.-15. 10. 2021

MLUVNICE: ÚTERÝ 12. 10. 2021 - TEST - desetiminutovka - pravopis (každé úterý).  1) opakování učiva ze 6. třídy (větné členy - pracovní list) 2) přídavná jména - pracovní sešit - str. 9/cv. 5.-7., učebnice - str. 22-23/cv. 3., 5., 6., 7. 3) jmenné tvary přídavných jmen - str. 24-25/cv. 1-3. LITERATURA: 1) próza: román, fantasy, sci-fi - prezentace (charakteristika). 2) próza: román - Miloš Václav Kratochvíl: Podivuhodné příběhy a dobrodružství Jana Kornela - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 7-8. 2) próza: fantasy - John Ronald Reuel Tolkien: Hobit aneb cesta tam a zase zpátky - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 9. 2) próza: sci-fi - Ray Bradbury: Marťanská kronika - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 10. SLOH 1) vypravování - učebnice, str. 144-152, pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 45-50. 2) práce s informacemi - výtah, výpisky, práce s odborným textem - parafráze textu, pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 27-30, učebnice - str. 170-173. 3) příprava na psaní ročníkové práce

11.10.2021

Zeměpis 11.10.-15.10. 2021

Pokračování v tématu hospodářská činnost člověka (hospodářská zvířata, rybolov, lesní hospodářství, nerostné suroviny, průmysl) - učebnice, str. 17-19. Pátek 15. 10. 2021 - písemná práce na témata hospodářská činnost člověka - národní hospodářství, zemědělství, rozdělení zemědělské výroby ve světě, druhy užitkových rostlin (prezentace v google classroomu - snímky 11-20, učebnice str. 13-16, použij rovněž své zápisky). 

3.10.2021

Český jazyk 4.10.-8.10. 2021

MLUVNICE: ÚTERÝ 5. 10. 2021 - TEST - desetiminutovka - pravopis.  1) opakování učiva ze 6. třídy (větné členy - pracovní list) 2) tvary některých podstatných jmen označujících části těla = učebnice str. 16-17/cv. 3. 3) psaní víceslovných vlastních názvů = učebnice str. 19-22/cv. 1.a, 2.a, 3. a, b, 4. 5) kontrola DÚ (pondělí) - pracovní sešit - str. 7/cv. 11. LITERATURA: 1) próza - povídka - Eduard Bass: Klapzubova jedenáctka - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 6-7. 2) román - prezentace (charakteristika) 3) próza - román - Miloš Václav Kratochvíl: Podivuhodné příběhy a dobrodružství Jana Kornela - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 7-8. SLOH 1) vypravování - učebnice, str. 144-152, pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 45-50. 2) práce s informacemi - výtah, výpisky, práce s odborným textem - parafráze textu, pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 27-30, učebnice - str. 170-173. 3) příprava na psaní ročníkové práce

26.9.2021

Dějepis 27.9.-1.10. 2021

1) Šíření křesťanství v Evropě, organizace křesťanské církve, rozdělení křesťanské církve - učebnice str. 16-17. 2) Arabská říše, co přinesli Arabové Evropě - učebnice str. 18-19. Pro zápisky do sešitu použij prezentaci v google classroomu. Pátek 1. 10. 2021 - TEST (úvod do středověku, Franská říše, Vikingové). Pro opakování použij vlastní zápisky, učebnici (str. 1-14) nebo prezentaci v google classroomu (snímky 1-11). 

26.9.2021

Český jazyk 27.9.-1.10. 2021

MLUVNICE: 1) opakování učiva ze 6. třídy (větné členy - pracovní list) 2) tvarosloví - podstatná jména - osobní vlastní jména = učebnice str. 11-13/cv. 4. a, 5. 3) zeměpisná jména = učebnice str. 14-16/cv. 4., 5. 4) tvary některých podstatných jmen označujících části těla = učebnice str. 16-17/cv. 2. a, b, 3. 5) kontrola DÚ (pondělí) - pracovní sešit - str. 6/cv. 9 (první věta) LITERATURA: 1) charakteristika povídky (prezentace) 2) próza - povídka - Jim Corbett: Chrámový tygr - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 4 3) próza - povídka - Karel Čapek: Povídky z jedné a druhé kapsy - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 5 SLOH 1) vypravování - učebnice, str. 144-152, pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 45-50, kontrola DÚ/str. 46/cv. 5 2) práce s informacemi - výtah, výpisky, práce s odborným textem - parafráze textu, pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 27-29 3) příprava na psaní ročníkové práce

19.9.2021

Český jazyk 20.-24. 9. 2021

MLUVNICE: 1) opakování učiva ze 6. třídy (slovní druhy, větné členy - pracovní listy) 2) tvarosloví - podstatná jména - učebnice str. 8-10/cv. 5. c, d, 6. a, 7. a, pracovní sešit str. 3-4/cv. 1. a, b, c, d, 2., 3., 4., 5., 6., 7. LITERATURA: 1) pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA 7 - str. 3/cv. 5., 6., kontrola DÚ - str. 3/cv. 4. 2) literární věda - literární teorie, literární historie, literární kritika (prezentace) 3) próza - povídka - Jim Corbett: Chrámový tygr - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 4 4) próza - povídka - Karel Čapek: Povídky z jedné a druhé kapsy - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 5 SLOH 1) vypravování - učebnice, str. 144-152, pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 45-50, kontrola DÚ/str. 46/cv. 4., 5. 2) práce s informacemi - výpisky, práce s odborným textem - parafráze textu 3) příprava na psaní ročníkové práce