Týdenní plány

3.10.2022

Český jazyk 3.10.-7.10.2022

MLUVNICE: 1) Kontrola DÚ - pracovní sešit, str. 7/cv. 10. 2) STŘEDA 5. 10. 2022 - DIKTÁT - PODSTATNÁ JMÉNA: doplňování i,í/y,ý + psaní velých písmen v zeměpisných jménech a víceslovných vlastních názvech (učebnice, str. 14 a 19-20) + tvary podstatných jmen označujících části těla (učebnice, str. 16-17). 3) Zeměpisná jména: učebnice, str. 14-16/žluté rámečky + cvičení 3.-5. 4) Psaní víceslovných vlastních názvů: učebnice, str. 19 a 20/žluté rámečky, učebnice, str. 18-21/cv. 1.-4. LITERATURA: 1) Povídka + román - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 7-8 (M. V. Kratochvíl). 2) Cestopis - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 9-10 (J. Werich, F. Nepil). SLOH: 1) PŘÍPRAVA NA ROČNÍKOVOU PRÁCI: práce s informacemi: práce s grafy a tabulkami: pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 32-34. 

26.9.2022

Český jazyk 26.9.-30.9.2022

MLUVNICE: 1) Kontrola DÚ - pracovní sešit, str. 4/cv. 5. a 7. 2) ČTVRTEK 29. 9. 2022 - TEST - PODSTATNÁ JMÉNA: určování mluvnických kategorií (pracovní sešit, str. 6/cv.9.). 3) Pracovní sešit, str. 5/cv.8.a. 4) Osobní vlastní jména: učebnice, str. 11-13/žluté rámečky + cvičení 1.-5. 5) Zeměpisná jména: učebnice, str. 14-16/žluté rámečky + cvičení 1.-5. LITERATURA: 1) Opakování - literární druhy, literární žánry. 2) Povídka + román - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 5-8 (K. Čapek, E. Bass, M. V. Kratochvíl). SLOH: 1) Práce s informacemi: práce s grafy a tabulkami: pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 31-34.

18.9.2022

Český jazyk 19.9.-23.9.2022

MLUVNICE Pondělí - 19. 9. 2022: kontrola DÚ - učebnice, str. 10/cv. 7. a (celé) = přepsat do sešitu na cvčení a diktáty.  Středa - 21. 9. 2022: DIKTÁT (podstatná jména - doplňování i/y, í/ý). Probíraná témata: 1) Opakování podstatných jmen (určování mluvnických kategorií = rod, číslo, pád, vzor + doplňování i/y, í/ý) = pracovní sešit, str. 4-7/cv. 6.-11. 2) Opakování podstatných jmen abstraktních a konkrétních + pomnožných, hromadných a látkových = pracovní sešit, str. 3/cv. 2., str. 4/cv. 5. 3) Skloňování vlastních jmen (názvy osob, názvy zeměpisné). a) Osobní vlastní jména: učebnice, str. 11-13/cv. 1.-5. b) Zeměpisná jména: učebnice, str. 14-16/cv. 1.-5. LITERATURA 1) Kontrola DÚ - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 3/cv. 4.-6. 2) Opakování - literární druhy, literární žánry. 3) Povídka + román - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 4-8 (J. Corbett, K. Čapek, E. Bass, M. V. Kratochvíl). SLOH 1) Vypravování - učebnice, str. 144-152, pracovní sešit HRAVÝ SLOH, str. 45-51.

6.6.2022

Český jazyk 6. 6. - 10. 6. 2022

MLUVNICE: STŘEDA 8. 6. 2022 - čtvrtá čtvrtletní písemná práce (co tam bude: podmět, přísudek, shoda přísudku s podmětem, shoda přísudku s několikanásobným podmětem, předmět, příslovečné určení místa, času, způsobu, přívlastek shodný a neshodný, věta jednoduchá a souvětí, učebnice: str. 112-131, pracovní sešit: str. 35-49, naskenované materiály v google classroomu). 1) Věta jednoduchá a souvětí - procvičování: učebnice - str. 128-132/cv. 1.-8., pracovní sešit - str. 46-49/cv. 2.-6. LITERATURA: 1) Drama: pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 64-65. SLOH 1) Přihláška, dotazník, objednávka, pozvánka, zpráva a oznámení - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 7-17.

31.5.2022

Český jazyk 30. 5. - 3. 6. 2022

MLUVNICE: STŘEDA 1. 6. 2022 - TEST - přívlastek shodný a neshodný (učebnice: str. 125-127, pracovní sešit: str. 44-45 + naskenované materiály v google classroomu, přidáno 11. 5. 2022). 1) Věta jednoduchá a souvětí - teoretický zápis + procvičování: učebnice - str. 128-132/cv. 1.-8., pracovní sešit - str. 46-49/cv. 1.-6. LITERATURA: 1) Lyricko-epické žánry - procvičování a četba: pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 62-63. SLOH 1) Přihláška, dotazník, objednávka, pozvánka, zpráva a oznámení - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 7-17. 2) Kontrola DÚ na umimecesky.cz (termín do 2. 6. 2022). 8. 6. 2022 - čtvrtá čtvrtletní písemná práce (z čeho to bude: podmět, přísudek, shoda přísudku s podmětem, shoda přísudku s několikanásobným podmětem, předmět, příslovečné určení místa, času, způsobu, přívlastek shodný a neshodný, věta jednoduchá a souvětí, učebnice: str. 112-131, pracovní sešit: str. 35-49, naskenované materiály v google classroomu).

16.5.2022

Český jazyk 16. 5. - 20. 5. 2022

MLUVNICE: STŘEDA 18. 5. 2022 - TEST - příslovečné určení místa, času a způsobu (učebnice: str. 122-124, pracovní sešit: str. 40-43 + naskenované materiály v google classroomu). 1) Přívlastek - procvičování: učebnice, str. 126-127/cv. 1.-3., 5., 6., pracovní sešit, str. 44-45/cv. 1.-5. 2) Věta jednoduchá a souvětí - teoretický zápis + procvičování: učebnice - str. 128-132/cv. 1.-8., pracovní sešit - str. 46-49/cv. 1.-6. LITERATURA: 1) Lyricko-epické žánry - procvičování a četba: pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 62-63. SLOH 1) Přihláška, dotazník, objednávka, pozvánka, zpráva a oznámení - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 7-17. 2) Kontrola DÚ na umimecesky.cz (termín do 19. 5. 2022).