Týdenní plány

17.10.2022

Český jazyk 17.-21.10. 2022

MLUVNICE: STŘEDA 19. 10. 2022 = DIKTÁT = i,í/y,ý po S (vyjmenovaná slova po S - učebnice, str. 44 a 46/cv. 10.-11.). Probíraná témata: 1) Slova příbuzná - učebnice, str. 30-31/c. 2.-6. 2) STAVBA SLOVA - morfematický rozbor - učebnice, str. 32-33/cv. 1.-4. 3) STAVBA SLOVA - tvarotvorný rozbor - učebnice, str. 34-35/cv. 1.-4. LITERATURA: 1) Ústní lidová slovesnost - teoretický zápis (pohádka, pověst) = DOKONČENÍ. 2) BAJKY - teoretický zápis. 3) BÁJE, MÝTY, EPOSY = četba ukázek a vypracovávání cvičení (pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 10-13.). SLOH: 1) Vypravování - učebnice, str. 139-146.

10.10.2022

Český jazyk 10.10.-14.10.2022

MLUVNICE: PONDĚLÍ 10. 10. 2022 = KONTROLA DÚ (pracovní sešit, str. 11/cv. 5., 6. a). STŘEDA 12. 10. 2022 = DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ = i,í/y,ý po P (vyjmenovaná slova po P - učebnice, str. 44 a 46/cv. 8.-9.). 1) Nauka o slově - tvoření slov - odvozování - procvičování: učebnice, str. 27-29/cv. 3.-13., pracovní sešit, str. 11-12/cv. 5.-10. LITERATURA: 1) Ústní lidová slovesnost - teoretický zápis = DOKONČENÍ. 2) BAJKY - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 7-9. SLOH: 1) Vypravování - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 52, učebnice, str. 138-146.

3.10.2022

Český jazyk 3.10.-7.10.2022

MLUVNICE: STŘEDA 5. 10. 2022 = DIKTÁT = i,í/y,ý po M (vyjmenovaná slova po M - učebnice, str. 44 a 46/cv. 6.-7.). 1) Nauka o slově - tvoření slov - odvozování. Teoretický zápis (učebnice, str. 26/žlutý rámeček). Procvičování: učebnice, str. 26-29/cv. 1.-13., pracovní sešit, str. 9-12/cv. 1.-10. LITERATURA: 1) Ústní lidová slovesnost - teoretický zápis = DOKONČENÍ. 2) BAJKY - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 5-9. SLOH: 1) Vypravování - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 50-52, učebnice, str. 138-146.

26.9.2022

Český jazyk 26.9.-30.9.2022

MLUVNICE: ČTVRTEK 29. 9. 2022 = TEST: doplňování i,í/y,ý po L (opakování - vyjmenovaná slova po L - učebnice, str. 44 a 45/cv. 4.-5.) 1) Zvuková stránka jazyka - pracovní sešit, str. 7-8/cv. 1.-8. 2) Spisovná výslovnost souhlásek - učebnice, str. 18-19/cv. 1.-7. (vše ústně). LITERATURA: 1) Literární druhy a žánry - opakování. 2) Ústní lidová slovesnost - teoretický zápis + procvičování = pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 4. 3) BAJKY - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 5-9. SLOH: 1) Kontrola DÚ - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 48/cv. 3.c. 2) Vypravování - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 49-52, učebnice, str. 138-146.

19.9.2022

Český jazyk 19.9.-23.9.2022

MLUVNICE DIKTÁT = středa 21. 9. 2022 1) Kontrola DÚ - pracovní sešit, str. 4/cv. 1.b. 2) Seznámení s některými jazykovědými příručkami - učebnice, str. 13-14/cv. 1.-5., pracovní sešit, str. 2.-8. LITERATURA 1) Literární druhy a žánry - opakování. 2) Ústní lidová slovesnost - teoretický zápis + procvičování = pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 2-4. SLOH 1) Vypravování - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 48-52, učebnice, str. 138-146.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies