Týdenní plány

17.10.2022

Český jazyk 17.-21.10. 2022

MLUVNICE: 1) STŘEDA 19. 10. 2022 - DIKTÁT - PŘÍDAVNÁ JMÉNA: doplňování i,í/y,ý + stupňování + spisovné tvary (PŘÍPRAVA: učebnice, str. 22/cv. 3., 5., 6. + str. 23/cv. 6. a 7. nebo pracovní sešit, str. 8/cv. 2. a str. 9./cv. 4.-5.). PROBÍRANÁ TÉMATA: 1) Přídavná jména - procvičování: a) učebnice, str. 22/cv. 3. a, b, 5., 6., + str. 23/cv. 6. + 7. a, b, c. 2) Jmenné tvary přídavných jmen: učebnice, str. 24-25/cv. 1.-4. + přepsání hlavních bodů ze žlutých rámečků do sešitu. LITERATURA: 1) Cestopis - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 9-10 (J. Werich, F. Nepil). 2) Fantasy - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 11 (J. J. R. Tolkien). 3) Sci-fi - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 12 (R. Bradbury). SLOH: 1) PŘÍPRAVA NA ROČNÍKOVOU PRÁCI: a) práce s informacemi: učebnice, str. 170-173. 

10.10.2022

Český jazyk 10.10.-14.10.2022

MLUVNICE: 1) PONDĚLÍ 10. 10. 2022 = kontrola DÚ - pracovní sešit, str. 8/cv. 1. a-f. 2) STŘEDA 12. 10. 2022 - TEST - PŘÍDAVNÁ JMÉNA: doplňování i,í/y,ý + určivání mluvnických kategorií, spisovné tvary přídavných jmen a stupňování (učebnice, str. 21-23 + pracovní sešit, str. 8-10). PROBÍRANÁ TÉMATA: 1) Přídavná jména - procvičování: a) učebnice, str. 21-23/cv. 1., 3. a, b, 5., 6., pro bystré hlavy (23/6. + 7.). b) pracovní sešit, str. 8-10/cv. 1.-6. LITERATURA: 1) Povídka + román - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 7-8 (M. V. Kratochvíl). 2) Cestopis - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 9-10 (J. Werich, F. Nepil). SLOH: 1) PŘÍPRAVA NA ROČNÍKOVOU PRÁCI: a) práce s informacemi: učebnice, str. 170-173. 

3.10.2022

Český jazyk 3.10.-7.10.2022

MLUVNICE: 1) Kontrola DÚ - pracovní sešit, str. 7/cv. 10. 2) STŘEDA 5. 10. 2022 - DIKTÁT - PODSTATNÁ JMÉNA: doplňování i,í/y,ý + psaní velých písmen v zeměpisných jménech a víceslovných vlastních názvech (učebnice, str. 14 a 19-20) + tvary podstatných jmen označujících části těla (učebnice, str. 16-17). 3) Zeměpisná jména: učebnice, str. 14-16/žluté rámečky + cvičení 3.-5. 4) Psaní víceslovných vlastních názvů: učebnice, str. 19 a 20/žluté rámečky, učebnice, str. 18-21/cv. 1.-4. LITERATURA: 1) Povídka + román - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 7-8 (M. V. Kratochvíl). 2) Cestopis - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 9-10 (J. Werich, F. Nepil). SLOH: 1) PŘÍPRAVA NA ROČNÍKOVOU PRÁCI: práce s informacemi: práce s grafy a tabulkami: pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 32-34. 

26.9.2022

Český jazyk 26.9.-30.9.2022

MLUVNICE: 1) Kontrola DÚ - pracovní sešit, str. 4/cv. 5. a 7. 2) ČTVRTEK 29. 9. 2022 - TEST - PODSTATNÁ JMÉNA: určování mluvnických kategorií (pracovní sešit, str. 6/cv.9.). 3) Pracovní sešit, str. 5/cv.8.a. 4) Osobní vlastní jména: učebnice, str. 11-13/žluté rámečky + cvičení 1.-5. 5) Zeměpisná jména: učebnice, str. 14-16/žluté rámečky + cvičení 1.-5. LITERATURA: 1) Opakování - literární druhy, literární žánry. 2) Povídka + román - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 5-8 (K. Čapek, E. Bass, M. V. Kratochvíl). SLOH: 1) Práce s informacemi: práce s grafy a tabulkami: pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 31-34.

18.9.2022

Český jazyk 19.9.-23.9.2022

MLUVNICE Pondělí - 19. 9. 2022: kontrola DÚ - učebnice, str. 10/cv. 7. a (celé) = přepsat do sešitu na cvčení a diktáty.  Středa - 21. 9. 2022: DIKTÁT (podstatná jména - doplňování i/y, í/ý). Probíraná témata: 1) Opakování podstatných jmen (určování mluvnických kategorií = rod, číslo, pád, vzor + doplňování i/y, í/ý) = pracovní sešit, str. 4-7/cv. 6.-11. 2) Opakování podstatných jmen abstraktních a konkrétních + pomnožných, hromadných a látkových = pracovní sešit, str. 3/cv. 2., str. 4/cv. 5. 3) Skloňování vlastních jmen (názvy osob, názvy zeměpisné). a) Osobní vlastní jména: učebnice, str. 11-13/cv. 1.-5. b) Zeměpisná jména: učebnice, str. 14-16/cv. 1.-5. LITERATURA 1) Kontrola DÚ - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 3/cv. 4.-6. 2) Opakování - literární druhy, literární žánry. 3) Povídka + román - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 4-8 (J. Corbett, K. Čapek, E. Bass, M. V. Kratochvíl). SLOH 1) Vypravování - učebnice, str. 144-152, pracovní sešit HRAVÝ SLOH, str. 45-51.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies