26.6.2023

Sešity a pomůcky pro 8. třídu na školní rok 2023/24

Seznam sešitů a pomůcek pro 8. třídu, školní rok 2023/24

Předmět

Sešity

Pomůcky

 

Český jazyk

 

1 x 424 (sloh + literatura), 1 x 544 (mluvnice + diktáty + cvičení), pokud něco z toho mají z loňského roku, mohou pokračovat

1 x speciální sešit na čtenářský deník nebo 1 x desky s rychlovazačem + 10 euroobalů, folie A5 (pokud něco z toho mají z loňského roku, mohou pokračovat)

Angličtina

 

544, mohou pokračovat

 

Němčina

544, mohou pokračovat

 

Matematika

1x 520, 2-3x 440 (podle úspornosti psaní)

 

rýsovací potřeby (2 x tužka na rýsování (tvrdá s označením H,3), kružítko, trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, guma, ořezávátko, úhloměr)

 

kalkulačka (s mocninami, odmocninami, sin, cos,..)

IVT

 

544, může pokračovat sešitem z loňského roku

 

Přírodopis

 

libovolný sešit bez linek

 

Dějepis

 

libovolný sešit (doporučuji 544), může pokračovat se sešitem z loňského roku

 

Fyzika

1xA5 čistý (nejlépe 540)

kalkulačka a rýsovací potřeby (stejné jako k matematice)

Chemie

545 (malý čtverečkovaný) - NOVÝ

pero, tužka, pravítko, guma

Zeměpis

libovolný sešit (doporučuji 544), může pokračovat se sešitem z letošnícho roku

 

Hudební výchova

 

složka s rychlovazačem

Výtvarná výchova

 

tempery 6 ks, vodovky, štětce (plochý č. 8 a 14, kulatý č. 6 a 10), igelit na lavici, kelímek na vodu, hadřík, paleta (stačí jakákoliv deska nebo tácek), staré tričko či zástěra, nůžky, lepidlo Herkules, pastelky, tužka č. 1

Křesťanská výchova

 

složka s rychlovazačem + 10 euroobalů

Tělesná výchova

sešit není

cvičební úbor - žáci budou informováni učitelem

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies