Slavnostní zahájení 1. září 2022

Tak už jsme v 9. třídě! a coby deváťáci máme tu čest přivést o prvním školním dni nové prvňáčky do naší školy Elijáš.