14.1.2021

Na počátku...

Na počátku...

Úplně na počátku, ještě předtím, než měl svět tvar, byla všude naprostá prázdnota. Byla větší tma a větší chaos než za té nejbouřlivější noci na moři. Uprostřed toho chaosu řekl Bůh: „Ať je světlo!“ A ihned zazářilo světlo – jasné, čisté a nádherné. „To je dobré,“ řekl Bůh. „Světlo nazvu dnem a tmu nocí.“ To byl první den stvoření... 

S dětmi ve třídě Oveček jsme si povídali o biblickém příběhu o stvoření. Příběh jsme si přečetli v dětské bibli s obrázky a povídali jsme si o tom, jak a co Pán Bůh stvořil.  

Celý příběh jsme se také rozhodli výtvarně ztvárnit. Rozdělili jsme se do skupinek, vybrali jsme si co kdo bude dělat, a pustili se do tvoření. Šlo nám to hezky od ruky, za dva dny jsme měli hotovo! Kreslili jsme, stříhali a lepili, až bylo dílo nakonec dokonáno.  

Znovu jsme si připomenuli dny stvoření a dílo jsme si poté vystavili do šatny společně s napsaným příběhem, aby si ho mohli přečíst i rodiče či babičky :-)