Školní vzdělávací program

          

 

" KAŽDÝ DEN JE PRO NÁS DAREM "

 

VIZE:  " ZACHOVAT DĚTEM JEJICH DĚTSTVÍ "

 

Hlavní cíle výchovně vzdělávacího programu  

                

1.  Vést děti ke křesťanské výchově a morální hodnotám, která je součástí moderní pedagogiky.

2.  Pečovat o všestranný rozvoj dětské osobnosti. Vytvořit základy pro jeho další rozvoj a předpoklady pro celoživotní učení.

3.  Ukázat dětem cestu k pokoře a lásce, k životu v pokoji ve vztahu k sobě samému, ke druhým lidem, ke světu, k přírodě živé i neživé

 

 

Stručná anotace vzdělávacího programu „Každý den je pro nás darem "

 

1. téma:   " JÁ PATŘÍM SEM "

budeme se zabývat adaptací, zařazením nově příchozích dětí do kolektivu

- vytvoříme podmínky pro samostatný projev dětí, pro vyjádření svých citů, pocitů, dojmů, prožitků

 

podtéma: " Školka je moje místečko "

                   " Světélko v Betlémě "

 

2. téma: " VEZMEME SE ZA RUCE "

seznámíme se s pravidly kolektivu

- poznáme, jak důležití jsou kamarádi ze školky, co pro nás znamenají

- naučíme se respektovat druhé a co znamená být součástí kolektivu

 

podtéma: " Školka plná kamarádů "

                  " Loučíme se se školním rokem "

 

3. téma: " ŽIVOT JE DAR "

- seznámíme se zásadami zdravého životního stylu, bezpečnosti

- osvojíme si poznatky o lidském těle, pojmenujeme některé orgány a jejich funkce

- budeme rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti

 

podtéma: "  Doprava v mém městě "

                   " Poznám lidské tělo "

 

4. téma: " HVĚZDA NADĚJE A LÁSKY "

- dodržíme křesťanské tradice, Vánoce, Velikonoce, kulturně společenské návyky

- dozvíme se o existenci jiných kultur

- poznáme historii i současnost našeho města

 

podtéma:  " Beránek pro všechny "

                   " Obdarování je radost "

 

5. téma: " BŮH STVOŘIL SVĚT "

- připomeneme si nutnost ochrany živé i neživé přírody

- celoročně budeme pozorovat změny v přírodě

- ukážeme si vliv škodlivých látek na životní prostředí

 

podtéma: " Slavíme Den Země " - 22.4.

                  " Příroda se probouzí "

                  

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies