Školné

Křesťanská základní škola Elijáš je zapsána  v rejstříku škol vedeném MŠMT. Dle školského zákona má škola zapsaná v rejstříku škol nárok na normativní financování (podle počtu žáků) z MŠMT.

Dalším zdrojem financování je příspěvek zřizovatele školy, kterým je České sdružení Církve adventistů sedmého dne.

 

Pro školní rok 2022/2023 je stanoveno školné v MŠ ve výši 60.000,- Kč ročně.

 

Stravné se hradí zvlášť.

 

Chceme také získávat prostředky z různých dotací a grantů určených pro školství a budeme vděčni za jakýkoliv sponzorský dar.  

Číslo účtu: 223671936/0300.