Školné

Křesťanská mateřská škola Elijáš je zapsána v rejstříku škol vedeném MŠMT. Dle školského zákona má škola zapsaná v rejstříku škol nárok na normativní financování (podle počtu žáků) z MŠMT. Dalším zdrojem financování je příspěvek zřizovatele školy, kterým je České sdružení Církve adventistů sedmého dne. V neposlední řadě využíváme financování prostřednictvím školného. 

Od září 2023 je výše školného stanovena na 72.000,- Kč ročně.

 

Stravné se hradí zvlášť.

 

Chceme také získávat prostředky z různých dotací a grantů určených pro školství a budeme vděčni za jakýkoliv sponzorský dar.  

Číslo účtu: 223671936/0300.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies