Zápis do mateřské školy Elijáš

Zápis do mateřské školy Elijáš proběhne 5. května 2021.

 

V případě zájmu o zápis dítěte do MŠ doporučujeme vyplnit předběžnou přihlášku. Na základě této přihlášky Vám budou zaslány dokumenty k zápisu do MŠ.

 

Harmonogram zápisu:

5. 5. 2021 – Zápis do MŠ (Příjem vyplněných dokumentů) 

11. – 12. 5. 2021 – Osobní pohovory se zákonnými zástupci a dítětem

18. 5. 2021 (od 12. 00 do 14.00) – Možnost nahlédnout do spisu po předchozí telefonické domluvě

19. 5. 2021 – Zveřejnění rozhodnutí o přijetí/nepřijetí na webových stránkách

 

Požadované dokumenty

  • Žádost o přijetí dítěte
  • Zápisní list
  • Čestné prohlášení, že oba zákonní zástupci souhlasí s volbou školy
  • Rodný list k nahlédnutí
  • Potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování.

 

Vyplněné dokumenty nám můžete doručit následujícími způsoby: Do předmětu uveďte Zápis 2021 a jméno a příjmení dítěte

  • datovou schránkou - km7wg2d
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem - zapis@elijas.cz
  • osobně do budovy MŠ – Za Brumlovkou 1519/4, 140 00 Praha 4

 

Organizace zápisu

Rodiče se přihlásí pomocí předběžné přihlášky, na základě které jim budou zaslány podrobné informace a dokumenty k vyplnění.

Rodiče vyplní všechny dokumenty a vybraným způsobem je doručí do mateřské školy.

Škola jim potvrdí převzetí dokumentů e-mailem (v případě jakýchkoli nedostatků, je vyzve k odstranění), domluví s nimi termín a čas zápisu.

V určený den a čas proběhne pohovor s rodiči a dítětem. Pohovor bude trvat max. 30 minut.

Obsahem pohovoru s dítětem a zákonnými zástupci bude soulad s ŠVP a filozofií MŠ Elijáš. Klademe důraz na zažité hygienické návyky, samostatnost dítěte, zralost podle věku. Zadané úlohy odpovídají RVP podle věku dítěte.

Přijímat budeme 9 dětí.

 

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

Pro vyváženost heterogenních tříd napříč věkovými kategoriemi přijímáme pro školní rok 2021/2022  tyto počty dětí:

-  4 děti 3 - leté narozených od 1.1. 2018 do 31.8. 2018

-  3 děti 3,5 - leté  narozené od 1.9. 2017 do 31.12.2017

-  2 děti 4 – leté narozené od 1.1. 2017 do 31.8. 2017

- Zápisový pohovor zaměřený na soulad s ŠVP a filosofií MŠ Elijáš*, zralost podle věku

- Sourozenec v MŠ a ZŠ Elijáš

V případě počtu dětí se stejným věkovým průměrem, dáme přednost rodině souznící s koncepcí školy  a  dítěti, které má již sourozence v MŠ a ZŠ Elijáš.

Obsahem zápisového pohovoru s dítětem a zákonnými zástupci bude soulad s ŠVP a filozofií MŠ Elijáš. Klademe důraz na zažité hygienické návyky, samostatnost dítěte, zralost podle věku. Zadané úlohy odpovídají RVP podle věku dítěte.

*Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 ve spojení s § 1 odst. 1 písm. i) zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon sleduje toto opatření legitimní cíl spočívající v zajištění souladu hodnotové výchovy, které se dítěti dostává v mateřské škole a v rodině. CMŠ je oprávněna tento druh osobních údajů zpracovávat na základě ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).