Zápis do mateřské školy Elijáš

Zápis do mateřské školy Elijáš proběhne 3. května 2022.

 

V případě zájmu o zápis dítěte do MŠ doporučujeme vyplnit předběžnou přihlášku. Na základě této přihlášky Vám budou zaslány dokumenty k zápisu do MŠ.

 

Harmonogram zápisu:

3. 5. 2022 – Zápis do MŠ 

5. 5. 2022 v 12.00 – Ukončení sběru podkladů potřebných pro rozhodnutí

10. 5. 2022 (od 12. 00 do 14.00) – Možnost nahlédnout do spisu po předchozí telefonické domluvě

11. 5. 2022 – Zveřejnění rozhodnutí o přijetí/nepřijetí na webových stránkách

 

Požadované dokumenty

 • Žádost o přijetí dítěte
 • Zápisní list
 • Čestné prohlášení, že oba zákonní zástupci souhlasí s volbou školy
 • Potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování.

Zákonný zástupce při pohovoru předloží originál rodného listu dítěte, (u cizinců o dlouhodobém pobytu) průkaz totožnosti zákonného zástupce (u cizinců pas, u cizinců mimo EU potvrzení mimo EU potvrzení o dlouhodobém pobytu).

 

Organizace zápisu

Rodiče se přihlásí pomocí předběžné přihlášky, na základě které jim budou zaslány podrobné informace a dokumenty k vyplnění.

V určený den a čas proběhne pohovor s rodiči a dítětem. Pohovor bude trvat max. 20 minut.

Obsahem pohovoru s dítětem a zákonnými zástupci bude soulad s ŠVP a filozofií MŠ Elijáš. Klademe důraz na zažité hygienické návyky, samostatnost dítěte, zralost podle věku. Zadané úlohy odpovídají RVP podle věku dítěte.

 Pro školní rok 2022/2023 mateřská škola přijímá 11 dětí.

 

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

 • Pro vyváženost heterogenních tříd napříč věkovými kategoriemi přijímáme pro školní rok 2022/2023 tyto počty dětí:
  • 4 děti 3 - letých narozených od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019
  • 3 děti 3,5 - leté narozené od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018
  • 3 děti 4 – letých narozené od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018
  • 1 dítě 5-ti leté narozené od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017
 • Sourozenec v MŠ Elijáš
 • Sourozenec v ZŠ Elijáš
 • V případě shody mezi více dětmi, ale nedostatečné kapacitě bude přistoupeno k losování.

Obsahem zápisového pohovoru s dítětem a zákonnými zástupci bude soulad s ŠVP a filozofií MŠ Elijáš. Klademe důraz na zažité hygienické návyky, samostatnost dítěte, zralost podle věku. Zadané úlohy odpovídají RVP podle věku dítěte.

*Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 ve spojení s § 1 odst. 1 písm. i) zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon sleduje toto opatření legitimní cíl spočívající v zajištění souladu hodnotové výchovy, které se dítěti dostává v mateřské škole a v rodině. CMŠ je oprávněna tento druh osobních údajů zpracovávat na základě ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies