Zápis do mateřské školy Elijáš

Zápis do mateřské školy Elijáš proběhne 7. května 2024.

V případě zájmu o zápis dítěte do MŠ doporučujeme vyplnit předběžnou přihlášku. Na základě této přihlášky Vám budou zaslány dokumenty k zápisu do MŠ.

V případě zájmu o prohlídku mateřské školy, nebo v případě jakýchkoli dotazů k zápisu do mateřské školy a o vzdělávacím programu pište na emailovou adresu vedoucí učitelky mateřské školy: johanka.martaskova@elijas.cz

 

Harmonogram zápisu:

7.5. 2024 – Zápis do MŠ (Příjem vyplněných dokumentů + osobní pohovory) od 9:00 do 16:00

13.5. 2024 v 12.00 – Ukončení sběru podkladů potřebných pro rozhodnutí

15.5. 2024 – (od 12. 00 do 14.00) Možnost nahlédnout do spisu po předchozí telefonické domluvě.

16.5. 2024 – Zveřejnění výsledků zápisu na webu MŠ.

 

 

Požadované dokumenty

  • Žádost o přijetí dítěte
  • Zápisní list
  • Čestné prohlášení, že oba zákonní zástupci souhlasí s volbou školy
  • Potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování.

Zákonný zástupce při pohovoru předloží originál rodného listu dítěte, (u cizinců o dlouhodobém pobytu) průkaz totožnosti zákonného zástupce (u cizinců pas, u cizinců mimo EU potvrzení mimo EU potvrzení o dlouhodobém pobytu).

 

Organizace zápisu

Rodiče se přihlásí pomocí předběžné přihlášky, na základě které jim budou zaslány podrobné informace a dokumenty k vyplnění.

V určený den a čas proběhne pohovor s rodiči a dítětem. Pohovor bude trvat max. 20 minut.

Obsahem pohovoru s dítětem a zákonnými zástupci bude soulad s ŠVP a filozofií MŠ Elijáš. Klademe důraz na zažité hygienické návyky, samostatnost dítěte, zralost podle věku. Zadané úlohy odpovídají RVP podle věku dítěte.

 Pro školní rok 2024/2025 mateřská škola přijímá 12 dětí.

 

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

  • Pro vyváženost heterogenních tříd napříč věkovými kategoriemi přijímáme pro školní rok 2024/2025 tyto počty dětí:

7 dětí narozených od 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021

4 děti narozené od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020

1 dítě narozené od 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019

  • Sourozenec v MŠ Elijáš
  • Sourozenec v ZŠ Elijáš
  • V případě shody mezi více dětmi, ale nedostatečné kapacitě bude přistoupeno k losování.

Obsahem Zápisového pohovoru s dítětem a zákonnými zástupci bude soulad s ŠVP a filozofií MŠ Elijáš. Klademe důraz na zažité hygienické návyky, samostatnost dítěte, zralost podle věku. Zadané úlohy odpovídají RVP podle věku dítěte.

*Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 ve spojení s § 1 odst. 1 písm. i) zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon sleduje toto opatření legitimní cíl spočívající v zajištění souladu hodnotové výchovy, které se dítěti dostává v mateřské škole a v rodině. CMŠ je oprávněna tento druh osobních údajů zpracovávat na základě ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies