O školce

Jsme církevní mateřskou školou, máme akreditaci MŠMT, děti vzděláváme plně v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program nese název Život je náš dar. Činnost Křesťanské mateřské školy Elijáš byla zahájena 1. 9. 2009.

Mateřská škola má maximální kapacitu 40 dětí. Ty jsou rozděleny do dvou tříd - Rybičky a Ovečky. Třídy jsou věkově heterogenní - v každé třídě jsou děti od 3 do 6 let.

Do školky jsou přijímány děti od 3 let, podmínkou není příslušnost k jakékoli církvi ani křesťanská výchova v rodině. Naše škola nemá určenu spádovou oblast, můžeme tedy přijmout i děti ze vzdálenějšího bydliště. Rodiče si naši školu vybírají především proto, že preferují pro výchovu a předškolní vzdělávání svých dětí klidnější rodinnou atmosféru, laskavý a důsledný přístup a osvojování křesťanských a obecně etických principů. 

V současnosti se dětem věnuje pět učitelek. Do školky pravidelně dochází paní učitelky ze základní školy a věnují se dětem v oblasti logopedické prevence a výuky základů anglického jazyka. V rámci pedagogické činnosti probíhá i pedagogická diagnostika, školka spolupracuje s vedoucí učitelkou 1. stupně základní školy Elijáš. Cílem všech učitelek je vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený vývoj každého dítěte a také pomoci dětem se socializací a všestrannou přípravou před zahájením povinné školní docházky.

K dobrému klimatu školky přispívá školní kaplan.

 

 

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies