O školce

 

KAŽDÝ  DEN  JE  PRO  NÁS  DAREM "

 

Činnost Křesťanské mateřské školy Elijáš byla zahájena 1. 9. 2009. Jsme církevní mateřskou školou, která nemá určenu spádovou oblast, můžeme tedy přijmout i děti ze vzdálenějšího bydliště.

Záměr vytvoření mateřské školy s křesťanským programem byl od počátku součástí celkového projektu na vybudování vzorového komplexu křesťanského, vzdělávacího, informačního a kulturního zařízení.

Mateřská škola má maximální kapacitu 40 dětí. Ty jsou rozděleny do dvou tříd - Rybičky a Ovečky. Třídy jsou věkově heterogenní - v každé třídě jsou děti od 3 do 6 let.

Do školky jsou přijímány děti od 3 let, podmínkou není příslušnost k jakékoli církvi ani křesťanská výchova v rodině. Děti k nám přicházejí zejména z toho důvodu, že jejich rodiče preferují pro výchovu a předškolní vzdělávání svých dětí klidnější rodinnou atmosféru, laskavý a důsledný přístup a dodržování křesťanských a obecně etických principů.

Výchovná práce je zajišťována čtyřmi učitelkami, jejichž cílem je vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený vývoj každého dítěte a také pomoci dětem se socializací a všestrannou přípravou před zahájením povinné školní docházky.

 

 KMŠ  Elijáš poskytuje:

- vedení dětí v duchu křesťanských zásad a morálních hodnot

- výuku anglického jazyka - v rámci řízených činností 

- sportovní hry 

- návštěvy plaveckého bazénu 

- spolupráci se ZŠ Elijáš: návštěva 1. třídy

- " Matýsek" - Hejného metoda pro nejstarší děti 

- kulturní programy, návštěvy divadel a koncertů

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies