Jídelna MŠ

Strava V MŠ Elijáš je lakto-ovo-vegetariánská.

Děti v MŠ dostávají dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Svačiny jsou připravovány v MŠ, obědy se přiváží ze školní jídelny Elijáš. Ke každému jídlu je podávaný nápoj (mléko, voda, čaj, případně kakao, bílá káva, džus Tropico nebo jablečný mošt z Bio farmy.)

Každé dítě zapsané v MŠ je automaticky přihlášeno k celodennímu stravování. V případě, že si dítě vyzvedáváte dříve, máte nárok na svačinu sebou (nutno nahlásit p.kuchařce nebo p. učitelce). 

Odhlášení oběda musí být provedeno do 7 hod ráno na daný den. Odhlášení na pondělí lze jen do pátku 14 hod. Pak jen písemně emailem na jidelna@elijas.cz. Odhlašování provádějte na www.strava.cz. Je třeba vyplnit číslo jídleny 10737 a pak příjmení . jméno dítěte a heslo (to je Váš variabilní symbol pro platbu stravného, pokud jste si je nezměnili při přihlášení).

V případě nemoci je možno vyzvednout 1. den nemoci oběd do jídlonosiče.

 

Stravné je hrazeno zálohově, nejpozději ke 20. dni v měsíci na další měsíc, převodem na účet č. 2201484151/2010. Nutno uvést variabilní symbol (každý obdržel údaje k platbě).

 

Výše stravného: 

CELODENNÍ STRAVNÉ -   dítě 3 - 6 let (svačina - oběd - svačina)......56 Kč  .... měsíční záloha 1232 Kč

                                -   dítě 7 let  (svačina - oběd - svačina)...........61 Kč  .... měsíční záloha 1342 Kč

 

Kontakt na kuchařku MŠ: 

 

Bohuslava Martasková, tel.  731 257 309

E-mail: bohuslava.martaskova@elijas.cz

 

Kontakt na vedoucí jídelny : 

 

Renáta Lukášová, tel.č 734524543

E-mail: jidelna@elijas.cz

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies