22.10.2020

Sportovky s Balance Clubem

Sportovky s Balance Clubem

Děti mají za sebou první sportovky v Balance Clubu Brumlovka. Po odpolední svačině si nasadily baťůžky, vesty a vydaly se s paní učitelkou na sportovní odpoledne. Nejprve se představily s lektory a rozcvičily se s tyčemi samy i ve dvojicích. Poté si zahrály hru na mrazíka se záchranou, nacvičily si kotrmelce pod dozorem lektorů a pak už na ně čekaly dvě opičí dráhy, jejichž součástí byl slalom, podlézání, přelézání překážek, koulení míčů, nebo dokonce skákání po míčích bosu. Děti cvičily samostaně i ve skupinkách, čímž se učily týmové hře a spolupráci.

Na závěr se všichni vydýchali a protáhli. Příjemně unavené děti se pak s paní učitelkou vrátily zpátky do školky, kde už na ně čekaly maminky a tatínkové.