Jídelna MŠ

Strava V MŠ Elijáš je lakto-ovo-vegetariánská.

Děti v MŠ dostávají dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Svačiny jsou připravovány v MŠ, obědy přiváží smluvní dodavatel.

Každé dítě zapsané v MŠ je automaticky přihlášeno k celodennímu stravování, proto je nutné předem oznamovat nepřítomnost dítěte, aby strava mohla být odhlášena.  Odhlášení oběda musí být provedeno do 17.00 hodin předchozího pracovního dne (tedy v pátek odhlašovat pondělní oběd), v případě nemoci je možno vyzvednout 1. den nemoci oběd do jídlonosiče.

 

Stravné je hrazeno zálohově, převodem na účet (podle dohodnutého platebního kalendáře).

 

Výše stravného: 

CELODENNÍ STRAVNÉ (svačina - oběd - svačina)......40,- Kč

PŮLDENNÍ STRAVNÉ  (svačina - oběd)..........................36,- Kč

 

Kontakt pro odhlášení MŠ: 

 

Bohuslava Martasková, tel.  731 257 309

E-mail: bohuslava.martaskova@elijas.cz