14.3.2024

II. čtvrtletní práce - obsah a termín

Český jazyk a matematika

Obsah čtvrtletní práce z matematiky 26. 3. 2024

 1. Zaokrouhlování čísel v oboru do 1 000 000
 2. Počítání se závorkou
 3. Písemné násobení a dělení
 4. Rovnice o jedné neznámé
 5. Převody jednotek délky, hmotnosti, času
 6. Slovní úloha
 7. Rýsování (trojúhelník, čtverec, obdélník)

 

Obsah čtvrtletní práce z českého jazyka 3. 4. 2024

 1. Diktát (vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen)
 2. Mluvnické kategorie podstatných jmen
 3. Slovní druhy
 4. Doplňovačka i/y
 5. Pády podstatných jmen
 6. Větný vzorec souvětí

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies