2.11.2023

Obsah a termín čtvrtletních prací z čj a mat

Obsah čtvrtletní práce z českého jazyka 9.11.

 1. Diktát (vyjmenovaná slova, předpony)
 2. Stavba slova
 3. Předpony
 4. Mluvnické kategorie podstatných jmen
 5. Slovní druhy
 6. Řazení slov dle abecedy

 

Obsah čtvrtletní práce z matematiky 13.11.

 

 1. Převody jednotek délky, hmotnosti, času
 2. Písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení
 3. Zaokrouhlování
 4. Dělení se zbytkem
 5. Pamětné sčítání a odčítání v oboru do 10 000
 6. Slovní úlohy
 7. Rýsování (přímka, body, úsečka, kolmice)

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies