8.1.2024

Pololetní písemné práce

český jazyk a matematika

Český jazyk: termín 11.1.

obsah práce: diktát 

                    mluvnické kategorie podstatných jmen

                    doplňovačka i/y

                    slovní druhy

                     stavba slova /předpona, kořen, přípona/

                     větná skladba /věta jednoduchá, souvětí, větný vzorec/

 

Matematika: termín 15.1.

obsah práce: písemné násobení, sčítání, odčítání, dělení

                    pamětné počítání

                    převody jednotek

                    slovní úloha

                    rýsování

 

               

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies