22.5.2024

Obsah a termín závěrečných prací

Český jazyk a matematika

Obsah závěrečné písemné práce z českého jazyka (termín 5. 6.)

 1. Diktát
 2. Mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, čas, způsob)
 3. Slovesné způsoby!
 4. I a Y ve vyjmenovaných slovech a koncovkách podstatných jmen
 5. Základní větné členy
 6. Shoda podmětu s přísudkem (podmět rodu středního a ženského)

 

Obsah závěrečné písemné práce z matematiky (12.6.):

 • Písemné dělení
 • Počítání se závorkami, dopisování závorek do příkladů
 • Práce s tabulkou – dopočítávání čísel
 • Násobení a dělení 100, 1000
 • Převody jednotek délky, hmotnosti, času
 • Zápis zlomku
 • Výpočet části z celku
 • Výpočet obsahu a obvodu
 • Rýsování obdélníku, čtverce

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies