16.5.2024

Týdenní plán 20. 5. - 24. 5. 2024

Český jazyk, matematika, vlastivěda, přírodověda

Plán práce ve škole:

Matematika:

Učebnice III. díl str. 42 – 46

Grafický součet, rozdíl a násobek úsečky

Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem

Pracovní sešit II. díl str. 30

Obsah čtverce a obdélníku + jednotky obsahu

 

Český jazyk:

Učebnice str. 171 – 172 + 182 - 185

Pracovní sešit s. 54 a 55

Shoda podmětu s přísudkem – podmět rodu středního a ženského

Diktát vzory podstatných jmen, vyjmenovaná slova

 

Domácí úkoly čj a mat:

na úterý 21. 5.                              mat PS II. díl 31/1, 2, 3

na středu 22. 5.                            čj PS s. 53/4

na čtvrtek 23. 5.                           mat PS II. str. 31/4, 5, 6

na pátek 24. 5.                              čj PS s. 53/5

Vlastivěda:

  • POZOR!!! Vlastivědu budeme mít také v úterý místo informatiky (vzít si sešity a učebnice)
  • Lucemburkové, Život ve středověku
  • uč. str. 25 - 31+ pracovní list a zápisky v sešitě

Přírodověda:

  • Učebnice str. 62 - 66 + zápisky v sešitě
  • Ekosystém rybník

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies