17.4.2024

Týdenní plán 22. 4. - 26. 4. 2024

Český jazyk, matematika, vlativěda, IT, přírodověda

Plán práce ve škole:

Matematika:

Učebnice III. díl str. 22 - 27

Pracovní sešit II. díl str. 22

Test: zlomky – počítání části z celku, viz učebnice 17/12, slovní úloha na zlomky

 

Český jazyk:

Učebnice str. 155 – 160

Slovesné způsoby, stavba věty jednoduché

PS str. 46 celá

Diktát vzory podstatných jmen, vyjmenovaná slova

 

Domácí úkoly čj a mat:

na úterý 23. 4.                             mat PS II. díl 23/1, 2

na středu 24. 4.                            čj PS s. 45/1

na čtvrtek 25. 4.                           mat PS II. str. 23/3, 4

na pátek 26. 4.                             čj PS s. 45/2

 

Vlastivěda:

  • Velkomoravská říše, Vznik českého státu, vláda Přemyslovců
  • uč. str. 13 - 17 + pracovní list a zápisky v sešitě
  • St 24.4. - kontrola dobrovolných DÚ - zaznačeno v nalepených pracovních listech

Přírodověda:

  • Ekosystém louka, Ekosystém park
  • Učebnice str. 48 - 52 + zápisky v sešitě

Informatika:

  • Systémy a technologie

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies