2.5.2024

Týdenní plán 6. 5. - 10. 5. 2024

Český jazyk a matematika, vlastivěda, přírodověda, IT

Plán práce ve škole:

Matematika:

Učebnice III. díl str. 34 - 36

Pracovní sešit II. díl str. 26

Obsah čtverce a obdélníku

Test: písemné násobení a dělení

Český jazyk:

Učebnice str. 165 - 168

Slovesné způsoby, stavba věty jednoduché

Opakování vzory podstatných jmen, vyjmenovaná slova

PS str. 50, 51

Diktát vzory podstatných jmen, vyjmenovaná slova

 

Domácí úkoly čj a mat:

na úterý 7. 5.                                mat PS II. díl 27/1, 2

na středu 8. 5.                              čj PS s. 49/1

na čtvrtek 9. 5.                             mat PS II. str. 27/3, 4

na pátek 10. 5.                             čj PS s. 49/2

 

Vlastivěda:

  • POZOR! Vlastivědu budeme mít v pátek místo přírodovědy.
  • Středověká kultura, Přemyslovci
  • uč. str. 18 - 24 + pracovní list a zápisky v sešitě
  • Pá 10.5. - TEST - Pravěk, Slované, Velká Morava (uč. str. 5 - 15 + pracovní listy v sešitě)
  • Pá 10.5. - kontrola dobrovolných DÚ

Přírodověda:

  • Učebnice str. 50 - 52 + zápisky v sešitě
  • Ekosystém park

Informatika:

  • Systémy a technologie

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies