10.3.2023

Obsah a termíny čtvrtletních prací z českého jazyka a matematiky

Český jazyk 3. 4.

 

 • Diktát
 • Koncovky podstatných a přídavných jmen
 • Shoda podmětu s přísudkem
 • Skloňování přídavných jmen
 • Stupňování přídavných jmen
 • Zájmena: druhy, tvary osobních zájmen
 • Číslovky: druhy, skloňování číslovek

 

Matematika 28. 3.

 

 • Převody jednotek obsahu
 • Počítání s desetinnými čísly
 • Dělení dvouciferným číslem
 • Obsah krychle a kvádru
 • Průměrná rychlost
 • rýsování 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies